BeagleTouch OLED Ekranının Android 2.3.4 Sürümünde Çalıştırılması

BeagleTouchBoardJuiceDIY5Bu yazımızda ise önceki hafta yapmış olduğumuz BeagleBoard için Android 2.3.4 kernel(2.6.37) derleme işlemine Liquidware firmasının ürettiği BeagleTouch OLED ekran  sürücülerini ekleyeceğiz.

Liquidware firmasından satın aldığımız Linux ve Android tabanlı BeagleBoard setleri için firma maalesef linux tarafını açık, Android tarafını ise tamamen kapalı tutuyor. Sebebi ise belli: Linux tarafında ticari bir amaç güdülmüyor fakat Andorid için hazırlamış oldukları 2.1 FroYo sürümlü SD Kart ~100$ civarında satışa sunuluyor. Bu fiyata vermelerinin sebebi ise setlerin tüm sürücülerinin Anrdroid içerisine eklenmiş olması.

Bu yazıda Linux için sunulan kaynaklardan faydalanarak 4.3″ OLED ekranının Android 2.3.4 GingerBread sürümdünde nasıl çalıştırılacağını inceleyeceğiz.

Hatta bu yazının Google Translate tarafından İngilizce’ye çevrilmiş bir linkini de Liquidware mühendislerine göndereceğim.Açık ağızlı gülümseme Eskiden sloganları “Open Soruce Electronics” idi.

Oluşturduğumuz bu çekirdek aşağıdaki özelliklere sahip;

  1. Android 2.3.4 GingerBread ve 2.6.37 kernel sürümde çalışabilme.
  2. Hem OLED ekranın hem de Touchscreen’in sorunsuz çalışması.
  3. Eskiden alınan Y ekseni hatasının tamamen giderilmesi.

Şimdi adım adım hangi dosyalarda değişiklik yaptığımız anlatacağım.

Öncelikle OELD ekranın ve Touchscreen’in en önemli dosyalarını bilmemiz gerekiyor;

  • board-omap3beagle.c
  • panel-cmel-oled43.c
  • tsc2007.c
board-omap3beagle.c

dizin = linux/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c

Bu dosya içerisinde yaptığımız değişiklikler temel olarak aşağıdaki gibidir;

  • i2c.h ve tsc2007.h başlık dosyalarını sisteme dahil etme
  • LCD Ekran için Pin Multiplexer tanımlamalarını dahil etme
  • I2C ve Touchscreen için gerekli init fonksiyonları
  • Default aygıtı(DVI) BeagleTouch OLED ekran ile değiştirme

board-omap3beagle.c dosyası BeagleBoard için üzerindeki GPIO lara hangi donanımların bağlnacağını belirtme ve derleme aşamasında pinlerin fonsksiyonlarını seçmek için gerekmektedir. Bilindiği gibi BeagleBoard üzerindeki GPIO ların birden fazla fonksiyonu bulunabilmektedir. Biz OLED ekran ve Touchscreen için I2C ve SPI kullanacağımıdan dolayı pin fonksiyonlarını I2C ve SPI olarak kullanacağımızı belirtmiş olduk.

Bu ayarlamaları yaptıktan sonra BeagleBoard belirtilen pinler üzerinden SPI ve I2C haberleşmesi yapacağını anlıyor. Bundan sonra işimiz sadece Touchscreen ve OLED ekran driverlarını düzenlemek olacak.

/*
* linux/arch/arm/mach-omap2/board-omap3beagle.c
*
* Copyright (C) 2008 Texas Instruments
*
* Modified from mach-omap2/board-3430sdp.c
*
* Initial code: Syed Mohammed Khasim
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
* published by the Free Software Foundation.
* Kernel 2.6.37
*/
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/leds.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/input.h>
#include <linux/gpio_keys.h>
#include <linux/mtd/mtd.h>
#include <linux/mtd/partitions.h>
#include <linux/mtd/nand.h>
#include <linux/mmc/host.h>
#include <linux/usb/android_composite.h>
#include <linux/regulator/machine.h>
#include <linux/i2c/twl.h>
#include <mach/hardware.h>
#include <asm/mach-types.h>
#include <asm/mach/arch.h>
#include <asm/mach/map.h>
#include <asm/mach/flash.h>
#include <plat/board.h>
#include <plat/common.h>
#include <plat/display.h>
#include <plat/gpmc.h>
#include <plat/nand.h>
#include <plat/usb.h>
/* BeagleTouch */
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/i2c/tsc2007.h>
#include "mux.h"
#include "hsmmc.h"
#include "timer-gp.h"
#include "board-flash.h"
#define NAND_BLOCK_SIZE SZ_128K
#ifdef CONFIG_USB_ANDROID
#define GOOGLE_VENDOR_ID 0x18d1
#define GOOGLE_PRODUCT_ID 0x9018
#define GOOGLE_ADB_PRODUCT_ID 0x9015
static char *usb_functions_adb[] = {
"adb",
};
static char *usb_functions_all[] = {
"adb",
};
static struct android_usb_product usb_products[] = {
{
.product_id = GOOGLE_PRODUCT_ID,
.num_functions = ARRAY_SIZE(usb_functions_adb),
.functions = usb_functions_adb,
},
};
static struct android_usb_platform_data android_usb_pdata = {
.vendor_id = GOOGLE_VENDOR_ID,
.product_id = GOOGLE_PRODUCT_ID,
.functions = usb_functions_all,
.products = usb_products,
.version = 0x0100,
.product_name = "rowboat gadget",
.manufacturer_name = "rowboat",
.serial_number = "20100720",
.num_functions = ARRAY_SIZE(usb_functions_all),
};
static struct platform_device androidusb_device = {
.name = "android_usb",
.id = -1,
.dev = {
.platform_data = &android_usb_pdata,
},
};
static void omap3evm_android_gadget_init(void)
{
platform_device_register(&androidusb_device);
}
#endif
/*
* OMAP3 Beagle revision
* Run time detection of Beagle revision is done by reading GPIO.
* GPIO ID -
* AXBX = GPIO173, GPIO172, GPIO171: 1 1 1
* C1_3 = GPIO173, GPIO172, GPIO171: 1 1 0
* C4 = GPIO173, GPIO172, GPIO171: 1 0 1
* XM = GPIO173, GPIO172, GPIO171: 0 0 0
*/
enum {
OMAP3BEAGLE_BOARD_UNKN = 0,
OMAP3BEAGLE_BOARD_AXBX,
OMAP3BEAGLE_BOARD_C1_3,
OMAP3BEAGLE_BOARD_C4,
OMAP3BEAGLE_BOARD_XM,
OMAP3BEAGLE_BOARD_XMC,
};
static u8 omap3_beagle_version;
static u8 omap3_beagle_get_rev(void)
{
return omap3_beagle_version;
}
static void __init omap3_beagle_init_rev(void)
{
int ret;
u16 beagle_rev = 0;
omap_mux_init_gpio(171, OMAP_PIN_INPUT_PULLUP);
omap_mux_init_gpio(172, OMAP_PIN_INPUT_PULLUP);
omap_mux_init_gpio(173, OMAP_PIN_INPUT_PULLUP);
ret = gpio_request(171, "rev_id_0");
if (ret < 0)
goto fail0;
ret = gpio_request(172, "rev_id_1");
if (ret < 0)
goto fail1;
ret = gpio_request(173, "rev_id_2");
if (ret < 0)
goto fail2;
gpio_direction_input(171);
gpio_direction_input(172);
gpio_direction_input(173);
beagle_rev = gpio_get_value(171) | (gpio_get_value(172) << 1)
| (gpio_get_value(173) << 2);
switch (beagle_rev) {
case 7:
printk(KERN_INFO "OMAP3 Beagle Rev: Ax/Bx\n");
omap3_beagle_version = OMAP3BEAGLE_BOARD_AXBX;
break;
case 6:
printk(KERN_INFO "OMAP3 Beagle Rev: C1/C2/C3\n");
omap3_beagle_version = OMAP3BEAGLE_BOARD_C1_3;
break;
case 5:
printk(KERN_INFO "OMAP3 Beagle Rev: C4\n");
omap3_beagle_version = OMAP3BEAGLE_BOARD_C4;
break;
case 2:
printk(KERN_INFO "OMAP3 Beagle Rev: xM C\n");
omap3_beagle_version = OMAP3BEAGLE_BOARD_XMC;
break;
case 0:
printk(KERN_INFO "OMAP3 Beagle Rev: xM\n");
omap3_beagle_version = OMAP3BEAGLE_BOARD_XM;
break;
default:
printk(KERN_INFO "OMAP3 Beagle Rev: unknown %hd\n", beagle_rev);
omap3_beagle_version = OMAP3BEAGLE_BOARD_UNKN;
}
return;
fail2:
gpio_free(172);
fail1:
gpio_free(171);
fail0:
printk(KERN_ERR "Unable to get revision detection GPIO pins\n");
omap3_beagle_version = OMAP3BEAGLE_BOARD_UNKN;
return;
}
static struct mtd_partition omap3beagle_nand_partitions[] = {
/* All the partition sizes are listed in terms of NAND block size */
{
.name = "X-Loader",
.offset = 0,
.size = 4 * NAND_BLOCK_SIZE,
.mask_flags = MTD_WRITEABLE, /* force read-only */
},
{
.name = "U-Boot",
.offset = MTDPART_OFS_APPEND, /* Offset = 0x80000 */
.size = 15 * NAND_BLOCK_SIZE,
.mask_flags = MTD_WRITEABLE, /* force read-only */
},
{
.name = "U-Boot Env",
.offset = MTDPART_OFS_APPEND, /* Offset = 0x260000 */
.size = 1 * NAND_BLOCK_SIZE,
},
{
.name = "Kernel",
.offset = MTDPART_OFS_APPEND, /* Offset = 0x280000 */
.size = 32 * NAND_BLOCK_SIZE,
},
{
.name = "File System",
.offset = MTDPART_OFS_APPEND, /* Offset = 0x680000 */
.size = MTDPART_SIZ_FULL,
},
};
/* DSS */
static int beagle_enable_dvi(struct omap_dss_device *dssdev)
{
if (gpio_is_valid(dssdev->reset_gpio))
gpio_set_value(dssdev->reset_gpio, 1);
return 0;
}
static void beagle_disable_dvi(struct omap_dss_device *dssdev)
{
if (gpio_is_valid(dssdev->reset_gpio))
gpio_set_value(dssdev->reset_gpio, 0);
}
static struct omap_dss_device beagle_dvi_device = {
.type = OMAP_DISPLAY_TYPE_DPI,
.name = "dvi",
.driver_name = "generic_panel",
.phy.dpi.data_lines = 24,
.reset_gpio = -EINVAL,
.platform_enable = beagle_enable_dvi,
.platform_disable = beagle_disable_dvi,
};
static struct omap_dss_device beagle_tv_device = {
.name = "tv",
.driver_name = "venc",
.type = OMAP_DISPLAY_TYPE_VENC,
.phy.venc.type = OMAP_DSS_VENC_TYPE_SVIDEO,
};
/* BeagleTouch */
static struct omap_dss_device beagle_lcd_device = {
.name = "lcd",
.driver_name = "cmel_oled43_panel",
.type = OMAP_DISPLAY_TYPE_DPI,
.phy.dpi.data_lines = 24,
.reset_gpio = 157,
};
static struct omap_dss_device *beagle_dss_devices[] = {
&beagle_dvi_device,
&beagle_tv_device,
&beagle_lcd_device,
};
static struct omap_dss_board_info beagle_dss_data = {
.num_devices = ARRAY_SIZE(beagle_dss_devices),
.devices = beagle_dss_devices,
//.default_device = &beagle_dvi_device,
.default_device = &beagle_lcd_device,
};
static struct platform_device beagle_dss_device = {
.name = "omapdss",
.id = -1,
.dev = {
.platform_data = &beagle_dss_data,
},
};
static struct regulator_consumer_supply beagle_vdac_supply =
REGULATOR_SUPPLY("vdda_dac", "omapdss");
static struct regulator_consumer_supply beagle_vdvi_supply =
REGULATOR_SUPPLY("vdds_dsi", "omapdss");
static void __init beagle_display_init(void)
{
int r;
r = gpio_request(beagle_dvi_device.reset_gpio, "DVI reset");
if (r < 0) {
printk(KERN_ERR "Unable to get DVI reset GPIO\n");
return;
}
gpio_direction_output(beagle_dvi_device.reset_gpio, 0);
}
#include "sdram-micron-mt46h32m32lf-6.h"
static struct omap2_hsmmc_info mmc[] = {
{
.mmc = 1,
.caps = MMC_CAP_4_BIT_DATA | MMC_CAP_8_BIT_DATA,
.gpio_wp = 29,
},
{} /* Terminator */
};
static struct regulator_consumer_supply beagle_vmmc1_supply = {
.supply = "vmmc",
};
static struct regulator_consumer_supply beagle_vsim_supply = {
.supply = "vmmc_aux",
};
static struct regulator_consumer_supply beagle_vaux3_supply = {
.supply = "cam_1v8",
};
static struct regulator_consumer_supply beagle_vaux4_supply = {
.supply = "cam_2v8",
};
static struct gpio_led gpio_leds[];
static int beagle_twl_gpio_setup(struct device *dev,
unsigned gpio, unsigned ngpio)
{
if (omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_XM || omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_XMC) {
mmc[0].gpio_wp = -EINVAL;
} else if ((omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_C1_3) ||
(omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_C4)) {
omap_mux_init_gpio(23, OMAP_PIN_INPUT);
mmc[0].gpio_wp = 23;
} else {
omap_mux_init_gpio(29, OMAP_PIN_INPUT);
}
/* gpio + 0 is "mmc0_cd" (input/IRQ) */
mmc[0].gpio_cd = gpio + 0;
omap2_hsmmc_init(mmc);
/* link regulators to MMC adapters */
beagle_vmmc1_supply.dev = mmc[0].dev;
beagle_vsim_supply.dev = mmc[0].dev;
/* REVISIT: need ehci-omap hooks for external VBUS
* power switch and overcurrent detect
*/
if (omap3_beagle_get_rev() != OMAP3BEAGLE_BOARD_XM || omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_XMC) {
gpio_request(gpio + 1, "EHCI_nOC");
gpio_direction_input(gpio + 1);
}
/*
* TWL4030_GPIO_MAX + 0 == ledA, EHCI nEN_USB_PWR (out, XM active
* high / others active low)
*/
gpio_request(gpio + TWL4030_GPIO_MAX, "nEN_USB_PWR");
gpio_direction_output(gpio + TWL4030_GPIO_MAX, 0);
if (omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_XM)
gpio_direction_output(gpio + TWL4030_GPIO_MAX, 1);
else
gpio_direction_output(gpio + TWL4030_GPIO_MAX, 0);
/* DVI reset GPIO is different between beagle revisions */
if (omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_XM || omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_XMC)
beagle_dvi_device.reset_gpio = 129;
else
beagle_dvi_device.reset_gpio = 170;
if (omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_XM) {
/* Power on camera interface */
gpio_request(gpio + 2, "CAM_EN");
gpio_direction_output(gpio + 2, 1);
/* TWL4030_GPIO_MAX + 0 == ledA, EHCI nEN_USB_PWR (out, active low) */
gpio_request(gpio + TWL4030_GPIO_MAX, "nEN_USB_PWR");
gpio_direction_output(gpio + TWL4030_GPIO_MAX, 1);
} else {
gpio_request(gpio + 1, "EHCI_nOC");
gpio_direction_input(gpio + 1);
/* TWL4030_GPIO_MAX + 0 == ledA, EHCI nEN_USB_PWR (out, active low) */
gpio_request(gpio + TWL4030_GPIO_MAX, "nEN_USB_PWR");
gpio_direction_output(gpio + TWL4030_GPIO_MAX, 0);
}
/* TWL4030_GPIO_MAX + 1 == ledB, PMU_STAT (out, active low LED) */
gpio_leds[2].gpio = gpio + TWL4030_GPIO_MAX + 1;
/*
* gpio + 1 on Xm controls the TFP410's enable line (active low)
* gpio + 2 control varies depending on the board rev as follows:
* P7/P8 revisions(prototype): Camera EN
* A2+ revisions (production): LDO (supplies DVI, serial, led blocks)
*/
if (omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_XM || omap3_beagle_get_rev() == OMAP3BEAGLE_BOARD_XMC) {
gpio_request(gpio + 1, "nDVI_PWR_EN");
gpio_direction_output(gpio + 1, 0);
gpio_request(gpio + 2, "DVI_LDO_EN");
gpio_direction_output(gpio + 2, 1);
}
return 0;
}
static struct twl4030_gpio_platform_data beagle_gpio_data = {
.gpio_base = OMAP_MAX_GPIO_LINES,
.irq_base = TWL4030_GPIO_IRQ_BASE,
.irq_end = TWL4030_GPIO_IRQ_END,
.use_leds = true,
.pullups = BIT(1),
.pulldowns = BIT(2) | BIT(6) | BIT(7) | BIT(8) | BIT(13)
| BIT(15) | BIT(16) | BIT(17),
.setup = beagle_twl_gpio_setup,
};
/* VMMC1 for MMC1 pins CMD, CLK, DAT0..DAT3 (20 mA, plus card == max 220 mA) */
static struct regulator_init_data beagle_vmmc1 = {
.constraints = {
.min_uV = 1850000,
.max_uV = 3150000,
.valid_modes_mask = REGULATOR_MODE_NORMAL
| REGULATOR_MODE_STANDBY,
.valid_ops_mask = REGULATOR_CHANGE_VOLTAGE
| REGULATOR_CHANGE_MODE
| REGULATOR_CHANGE_STATUS,
},
.num_consumer_supplies = 1,
.consumer_supplies = &beagle_vmmc1_supply,
};
/* VSIM for MMC1 pins DAT4..DAT7 (2 mA, plus card == max 50 mA) */
static struct regulator_init_data beagle_vsim = {
.constraints = {
.min_uV = 1800000,
.max_uV = 3000000,
.valid_modes_mask = REGULATOR_MODE_NORMAL
| REGULATOR_MODE_STANDBY,
.valid_ops_mask = REGULATOR_CHANGE_VOLTAGE
| REGULATOR_CHANGE_MODE
| REGULATOR_CHANGE_STATUS,
},
.num_consumer_supplies = 1,
.consumer_supplies = &beagle_vsim_supply,
};
/* VDAC for DSS driving S-Video (8 mA unloaded, max 65 mA) */
static struct regulator_init_data beagle_vdac = {
.constraints = {
.min_uV = 1800000,
.max_uV = 1800000,
.valid_modes_mask = REGULATOR_MODE_NORMAL
| REGULATOR_MODE_STANDBY,
.valid_ops_mask = REGULATOR_CHANGE_MODE
| REGULATOR_CHANGE_STATUS,
},
.num_consumer_supplies = 1,
.consumer_supplies = &beagle_vdac_supply,
};
/* VPLL2 for digital video outputs */
static struct regulator_init_data beagle_vpll2 = {
.constraints = {
.name = "VDVI",
.min_uV = 1800000,
.max_uV = 1800000,
.valid_modes_mask = REGULATOR_MODE_NORMAL
| REGULATOR_MODE_STANDBY,
.valid_ops_mask = REGULATOR_CHANGE_MODE
| REGULATOR_CHANGE_STATUS,
},
.num_consumer_supplies = 1,
.consumer_supplies = &beagle_vdvi_supply,
};
/* VAUX3 for CAM_1V8 */
static struct regulator_init_data beagle_vaux3 = {
.constraints = {
.min_uV = 1800000,
.max_uV = 1800000,
.apply_uV = true,
.valid_modes_mask = REGULATOR_MODE_NORMAL
| REGULATOR_MODE_STANDBY,
.valid_ops_mask = REGULATOR_CHANGE_MODE
| REGULATOR_CHANGE_STATUS,
},
.num_consumer_supplies = 1,
.consumer_supplies = &beagle_vaux3_supply,
};
/* VAUX4 for CAM_2V8 */
static struct regulator_init_data beagle_vaux4 = {
.constraints = {
.min_uV = 1800000,
.max_uV = 1800000,
.apply_uV = true,
.valid_modes_mask = REGULATOR_MODE_NORMAL
| REGULATOR_MODE_STANDBY,
.valid_ops_mask = REGULATOR_CHANGE_MODE
| REGULATOR_CHANGE_STATUS,
},
.num_consumer_supplies = 1,
.consumer_supplies = &beagle_vaux4_supply,
};
static struct twl4030_usb_data beagle_usb_data = {
.usb_mode = T2_USB_MODE_ULPI,
};
static struct twl4030_codec_audio_data beagle_audio_data = {
.audio_mclk = 26000000,
};
static struct twl4030_codec_data beagle_codec_data = {
.audio_mclk = 26000000,
.audio = &beagle_audio_data,
};
static struct twl4030_platform_data beagle_twldata = {
.irq_base = TWL4030_IRQ_BASE,
.irq_end = TWL4030_IRQ_END,
/* platform_data for children goes here */
.usb = &beagle_usb_data,
.gpio = &beagle_gpio_data,
.codec = &beagle_codec_data,
.vmmc1 = &beagle_vmmc1,
.vsim = &beagle_vsim,
.vdac = &beagle_vdac,
.vpll2 = &beagle_vpll2,
.vaux3 = &beagle_vaux3,
.vaux4 = &beagle_vaux4,
};
static struct i2c_board_info __initdata beagle_i2c_boardinfo[] = {
{
I2C_BOARD_INFO("twl4030", 0x48),
.flags = I2C_CLIENT_WAKE,
.irq = INT_34XX_SYS_NIRQ,
.platform_data = &beagle_twldata,
},
};
/* BeagleTouch TouchScreen */
#define OMAP3_BEAGLETOUCH_TS_GPIO 136
static int tsc2007_get_pendown_state(void)
{
return !gpio_get_value(OMAP3_BEAGLETOUCH_TS_GPIO);
}
static int omap3beagletouch_tsc2007_init(void)
{
int gpio = OMAP3_BEAGLETOUCH_TS_GPIO;
int ret = 0;
ret = gpio_request(gpio, "tsc2007_pen_down");
if (ret < 0) {
printk(KERN_ERR "Failed to request GPIO %d for "
"tsc2007 pen down IRQ\n", gpio);
return ret;
}
gpio_direction_input(gpio);
return ret;
}
static struct tsc2007_platform_data tsc2007_info = {
.model = 2007,
.x_plate_ohms = 180,
.get_pendown_state = tsc2007_get_pendown_state,
.init_platform_hw = omap3beagletouch_tsc2007_init,
};
static struct i2c_board_info __initdata ts_i2c_clients[] = {
{
I2C_BOARD_INFO("tsc2007", 0x48),
.irq = OMAP_GPIO_IRQ(OMAP3_BEAGLETOUCH_TS_GPIO),
.platform_data = &tsc2007_info,
},
};
static int __init omap3_beagle_i2c_init(void)
{
omap_register_i2c_bus(1, 2600, beagle_i2c_boardinfo,
ARRAY_SIZE(beagle_i2c_boardinfo));
/* Bus 2 is used for Camera/Sensor interface */
//omap_register_i2c_bus(2, 400, NULL, 0);
/* Bus 3 is attached to the DVI port where devices like the pico DLP
* projector don't work reliably with 400kHz */
//omap_register_i2c_bus(3, 100, beagle_i2c_eeprom, ARRAY_SIZE(beagle_i2c_eeprom));
omap_register_i2c_bus(3, 100, ts_i2c_clients,ARRAY_SIZE(ts_i2c_clients));
return 0;
}
static struct gpio_led gpio_leds[] = {
{
.name = "beagleboard::usr0",
.default_trigger = "heartbeat",
.gpio = 150,
},
{
.name = "beagleboard::usr1",
.default_trigger = "mmc0",
.gpio = 149,
},
{
.name = "beagleboard::pmu_stat",
.gpio = -EINVAL, /* gets replaced */
.active_low = true,
},
};
static struct gpio_led_platform_data gpio_led_info = {
.leds = gpio_leds,
.num_leds = ARRAY_SIZE(gpio_leds),
};
static struct platform_device leds_gpio = {
.name = "leds-gpio",
.id = -1,
.dev = {
.platform_data = &gpio_led_info,
},
};
static struct gpio_keys_button gpio_buttons[] = {
{
.code = BTN_EXTRA,
.gpio = 7,
.desc = "user",
.wakeup = 1,
},
};
static struct gpio_keys_platform_data gpio_key_info = {
.buttons = gpio_buttons,
.nbuttons = ARRAY_SIZE(gpio_buttons),
};
static struct platform_device keys_gpio = {
.name = "gpio-keys",
.id = -1,
.dev = {
.platform_data = &gpio_key_info,
},
};
static void __init omap3_beagle_init_irq(void)
{
omap2_init_common_infrastructure();
omap2_init_common_devices(mt46h32m32lf6_sdrc_params,
mt46h32m32lf6_sdrc_params);
omap_init_irq();
gpmc_init();
#ifdef CONFIG_OMAP_32K_TIMER
if (omap3_beagle_version == OMAP3BEAGLE_BOARD_AXBX)
omap2_gp_clockevent_set_gptimer(12);
else
omap2_gp_clockevent_set_gptimer(1);
#endif
}
static struct platform_device *omap3_beagle_devices[] __initdata = {
&leds_gpio,
&keys_gpio,
&beagle_dss_device,
};
static void __init omap3beagle_flash_init(void)
{
u8 cs = 0;
u8 nandcs = GPMC_CS_NUM + 1;
/* find out the chip-select on which NAND exists */
while (cs < GPMC_CS_NUM) {
u32 ret = 0;
ret = gpmc_cs_read_reg(cs, GPMC_CS_CONFIG1);
if ((ret & 0xC00) == 0x800) {
printk(KERN_INFO "Found NAND on CS%d\n", cs);
if (nandcs > GPMC_CS_NUM)
nandcs = cs;
}
cs++;
}
if (nandcs > GPMC_CS_NUM) {
printk(KERN_INFO "NAND: Unable to find configuration "
"in GPMC\n ");
return;
}
if (nandcs < GPMC_CS_NUM) {
printk(KERN_INFO "Registering NAND on CS%d\n", nandcs);
board_nand_init(omap3beagle_nand_partitions,
ARRAY_SIZE(omap3beagle_nand_partitions),
nandcs, NAND_BUSWIDTH_16);
}
}
static const struct ehci_hcd_omap_platform_data ehci_pdata __initconst = {
.port_mode[0] = EHCI_HCD_OMAP_MODE_PHY,
.port_mode[1] = EHCI_HCD_OMAP_MODE_PHY,
.port_mode[2] = EHCI_HCD_OMAP_MODE_UNKNOWN,
.phy_reset = true,
.reset_gpio_port[0] = -EINVAL,
.reset_gpio_port[1] = 147,
.reset_gpio_port[2] = -EINVAL
};
#ifdef CONFIG_OMAP_MUX
static struct omap_board_mux board_mux[] __initdata = {
{ .reg_offset = OMAP_MUX_TERMINATOR },
};
#endif
static struct omap_musb_board_data musb_board_data = {
.interface_type = MUSB_INTERFACE_ULPI,
.mode = MUSB_OTG,
.power = 100,
};
/* Pins for the BeagleTouch OLED */
#define CS_PIN 139
#define MOSI_PIN 144
#define CLK_PIN 138
#define RESET_PIN 137
#define PANEL_PWR_PIN 143
static void __init omap3_beagle_init(void)
{
omap3_mux_init(board_mux, OMAP_PACKAGE_CBB);
omap3_beagle_init_rev();
omap3_beagle_i2c_init();
platform_add_devices(omap3_beagle_devices,
ARRAY_SIZE(omap3_beagle_devices));
omap_serial_init();
// BeagleTouch OLED
omap_mux_init_gpio(CS_PIN, OMAP_PIN_OUTPUT);
omap_mux_init_gpio(MOSI_PIN, OMAP_PIN_OUTPUT);
omap_mux_init_gpio(CLK_PIN, OMAP_PIN_OUTPUT);
omap_mux_init_gpio(RESET_PIN, OMAP_PIN_OUTPUT);
omap_mux_init_gpio(PANEL_PWR_PIN, OMAP_PIN_OUTPUT);
omap_mux_init_gpio(OMAP3_BEAGLETOUCH_TS_GPIO, OMAP_PIN_INPUT_PULLUP);
omap_mux_init_gpio(170, OMAP_PIN_INPUT);
gpio_request(170, "DVI_nPD");
// REVISIT leave DVI powered down until it's needed ...
gpio_direction_output(170, true);
usb_musb_init(&musb_board_data);
usb_ehci_init(&ehci_pdata);
omap3beagle_flash_init();
// Ensure SDRC pins are mux'd for self-refresh
omap_mux_init_signal("sdrc_cke0", OMAP_PIN_OUTPUT);
omap_mux_init_signal("sdrc_cke1", OMAP_PIN_OUTPUT);
beagle_display_init();
#ifdef CONFIG_USB_ANDROID
omap3evm_android_gadget_init();
#endif
}
MACHINE_START(OMAP3_BEAGLE, "OMAP3 Beagle Board")
/* Maintainer: Syed Mohammed Khasim - http://beagleboard.org */
.boot_params = 0x80000100,
.map_io = omap3_map_io,
.reserve = omap_reserve,
.init_irq = omap3_beagle_init_irq,
.init_machine = omap3_beagle_init,
.timer = &omap_timer,
MACHINE_END
panel-cmel-oled43.c

dizin = /drivers/video/omap2/displays/panel-cmel-oled43.c

Bu dosya ise OLED ekranın çalışması için gerekli olan dosya. OLED ekran SPI üzerinden haberleşiyor. Sürücü dosyası içerisinde OLED ekranın ilk açılışı için gerekli olan register ayarları, arka ışık ayarları gibi ayarlamalar bulunuyor.Bu dosyayı doğrudan Liquidware github ında Linux için verilen sürücüler kısmından indirdik.

Bu dosyayı dışarıdan kendimiz eklediğimiz için kernel derleme işlemine bu dosya dahil edilmeyecektir. Bunun için dosyanın bulunduğu dizindeki Kconfig ve Makefile dosyalarına derleme işlemine bu sürücülerin de katılacağına ilişkin satırlar eklememiz gerekiyor.

Bu satırlar aşağıdaki gibi olacaktır;

Kconfig   
menu "OMAP2/3 Display Device Drivers"
depends on OMAP2_DSS
config PANEL_GENERIC
tristate "Generic Panel"
help
Generic panel driver.
Used for DVI output for Beagle and OMAP3 SDP.
config PANEL_SHARP_LS037V7DW01
tristate "Sharp LS037V7DW01 LCD Panel"
depends on OMAP2_DSS
select BACKLIGHT_CLASS_DEVICE
help
LCD Panel used in TI's SDP3430 and EVM boards
config PANEL_CMEL_OLED43
tristate "CMEL OLED43 LCD Panel"
depends on OMAP2_DSS
help
OLED Panel used on BeagleSlide
config PANEL_SHARP_LQ043T1DG01
tristate "Sharp LQ043T1DG01 LCD Panel"
depends on OMAP2_DSS
help
LCD Panel used in TI's OMAP3517 EVM boards
config PANEL_SAMSUNG_LMS700KF23
tristate "Samsung LMS700KF23 LCD Panel"
depends on OMAP2_DSS
help
LCD Panel used on TI's DM37x PTI Board
config PANEL_TAAL
tristate "Taal DSI Panel"
depends on OMAP2_DSS_DSI
help
Taal DSI command mode panel from TPO.
config PANEL_TOPPOLY_TDO35S
tristate "Toppoly TDO35S LCD Panel support"
depends on OMAP2_DSS
help
LCD Panel used in CM-T35
config PANEL_TPO_TD043MTEA1
tristate "TPO TD043MTEA1 LCD Panel"
depends on OMAP2_DSS && SPI
help
LCD Panel used in OMAP3 Pandora
config PANEL_ACX565AKM
tristate "ACX565AKM Panel"
depends on OMAP2_DSS_SDI && SPI
select BACKLIGHT_CLASS_DEVICE
help
This is the LCD panel used on Nokia N900
endmenu
Makefile   
obj-$(CONFIG_PANEL_GENERIC) += panel-generic.o
obj-$(CONFIG_PANEL_CMEL_OLED43) += panel-cmel-oled43.o
obj-$(CONFIG_PANEL_SHARP_LS037V7DW01) += panel-sharp-ls037v7dw01.o
obj-$(CONFIG_PANEL_SHARP_LQ043T1DG01) += panel-sharp-lq043t1dg01.o
obj-$(CONFIG_PANEL_SAMSUNG_LMS700KF23) += panel-samsung-lms700kf23.o
obj-$(CONFIG_PANEL_TAAL) += panel-taal.o
obj-$(CONFIG_PANEL_TOPPOLY_TDO35S) += panel-toppoly-tdo35s.o
obj-$(CONFIG_PANEL_TPO_TD043MTEA1) += panel-tpo-td043mtea1.o
obj-$(CONFIG_PANEL_ACX565AKM) += panel-acx565akm.o

Burada + ile derlenmesini istediğimiz dosyaları seçiyoruz. Eğer buradaki CONFIG_PANEL_CMEL_OLED43 satırı olmazsa OLED ekran için .o uzantılı dosya üretilmeyeceğinden yani dosya derlenmeyeceğinden OLED ekranımıza görüntü gelmeyecektir.

Derlemeye bu sürücünün de dahil edileceğini bildirdikten sonra panel-cmel-oled43.c dosyamız aşağıdaki gibi olacaktır;

/*
* OLED panel driver for CMEL OLED43
*
* Author: Chris Ladden <[email protected]>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
* under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by
* the Free Software Foundation.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
* ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
* more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License along with
* this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/
#include <linux/module.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/leds.h>
#include <linux/fb.h>
#include <plat/display.h>
#define CS_PIN 139
#define MOSI_PIN 144
#define CLK_PIN 138
#define RESET_PIN 137
#define PANEL_PWR_PIN 143
#define digitalWrite(PIN,VALUE) (gpio_direction_output(PIN,VALUE))
#define CS_LOW digitalWrite(CS_PIN, 0)
#define CS_HIGH digitalWrite(CS_PIN, 1)
#define MOSI_LOW digitalWrite(MOSI_PIN, 0)
#define MOSI_HIGH digitalWrite(MOSI_PIN, 1)
#define CLK_LOW digitalWrite(CLK_PIN, 0)
#define CLK_HIGH digitalWrite(CLK_PIN, 1)
#define RESET_LOW digitalWrite(RESET_PIN, 0)
#define RESET_HIGH digitalWrite(RESET_PIN, 1)
#define PANEL_PWR_LOW digitalWrite(PANEL_PWR_PIN, 0)
#define PANEL_PWR_HIGH digitalWrite(PANEL_PWR_PIN, 1)
/*
* Video Timings
*
* Frame Rate = 1/((vbp + vfp + 272)*(hbp + hfp + 480)/pixel_clock)
* Where hfp must be > 30,
* hbp must be = 102,
* vfp must be > 10,
* vbp must be = 20,
*/
static struct omap_video_timings oled43_timings = {
.x_res = 480,
.y_res = 272,
.pixel_clock = 12342,
.hsw = 30,
.hfp = 31,
.hbp = 102,
.vsw = 3,
.vfp = 11,
.vbp = 20,
};
/* Initialize the software SPI interface */
static void oled43_spi_init(void) {
CS_HIGH;
MOSI_HIGH;
CLK_HIGH;
}
/* Write an 8-bit byte onto the SPI bus */
static void oled43_spi_write8(uint8_t data) {
uint8_t ii;
uint8_t bit;
for (ii=0; ii < 8; ii++) {
bit = (data >> (7-ii)) & 1;
if (bit) {
MOSI_HIGH;
} else {
MOSI_LOW;
}
CLK_LOW; //clock the data in
CLK_HIGH;
}
}
/* Write a value to the OLED panel */
static void oled43_writeReg(uint8_t index, uint8_t val) {
CS_LOW;
oled43_spi_write8((index << 1));
oled43_spi_write8(val);
CS_HIGH;
}
static int oled43_hardware_init(void) {
uint8_t brightness;
double percent;
/* Panel init sequence from the panel datasheet */
PANEL_PWR_LOW; // just to be sure, hold the oled power supply off
RESET_LOW; // panel in reset
oled43_spi_init(); // init spi interface
RESET_HIGH; // panel out of reset
oled43_writeReg(0x04, 0x23); //DISPLAY_MODE2
oled43_writeReg(0x05, 0x82); //DISPLAY_MODE3
oled43_writeReg(0x07, 0x0F); //DRIVER_CAPABILITY
oled43_writeReg(0x34, 0x18);
oled43_writeReg(0x35, 0x28);
oled43_writeReg(0x36, 0x16);
oled43_writeReg(0x37, 0x01);
oled43_writeReg(0x03, 35); //VGAM1_LEVEL
/* Set the brightness
* 0x20 - 200 nits
* 0x1E - 175 nits
* 0x1C - 150 nits
* 0x17 - 100 nits
* 0x14 - 70 nits
* 0x11 - 50 nits */
brightness = 0x14;
percent = ((double)brightness)/
(0x20) * 100.0;
printk(KERN_INFO "cmel_oled43_panel: Setting brightness to %d percent\n", (int)percent);
oled43_writeReg(0x3A, brightness);
/* Display ON */
oled43_writeReg(0x06, 0x03); //POWER_CTRL1
PANEL_PWR_HIGH;
return 0;
}
static int oled43_panel_power_on(struct omap_dss_device *dssdev)
{
int r;
oled43_hardware_init();
r = omapdss_dpi_display_enable(dssdev);
if (r)
goto err0;
if (dssdev->platform_enable) {
r = dssdev->platform_enable(dssdev);
if (r)
goto err1;
}
return 0;
err1:
omapdss_dpi_display_disable(dssdev);
err0:
return r;
}
static void oled43_panel_power_off(struct omap_dss_device *dssdev)
{
/* Turn off the power supply */
PANEL_PWR_LOW;
}
static void oled43_panel_led_set(struct led_classdev *cdev, enum led_brightness value)
{
int level;
level = value / 8; //scaled for the controller
if (value <= 20) {
/* brightness threshold reached, turning off */
printk(KERN_INFO "cmel_oled43_panel: brightness set at or below threshold, turning OFF\n");
level = 0;
}
oled43_writeReg(0x3A, level);
}
static struct led_classdev cmel_oled43_panel_led_ops = {
.name = "lcd-backlight",
.brightness_set = oled43_panel_led_set,
.brightness = 159,
.max_brightness = 255,
};
static int oled43_panel_probe(struct omap_dss_device *dssdev)
{
struct led_classdev *cdev;
dssdev->panel.config = OMAP_DSS_LCD_TFT;
dssdev->panel.timings = oled43_timings;
//cdev = led_classdev_register((struct device *)&dssdev->dev,
//&cmel_oled43_panel_led_ops);
return 0;
}
static void oled43_panel_remove(struct omap_dss_device *dssdev)
{
oled43_panel_power_off(dssdev);
}
static int oled43_panel_enable(struct omap_dss_device *dssdev)
{
int r = 0;
pr_info("cmel_oled43_panel: panel_enable begin\n");
r = oled43_panel_power_on(dssdev);
if (r)
return r;
dssdev->state = OMAP_DSS_DISPLAY_ACTIVE;
pr_info("cmel_oled43_panel: panel_enable end\n");
return 0;
}
static void oled43_panel_disable(struct omap_dss_device *dssdev)
{
oled43_panel_power_off(dssdev);
dssdev->state = OMAP_DSS_DISPLAY_DISABLED;
}
static int oled43_panel_suspend(struct omap_dss_device *dssdev)
{
oled43_panel_power_off(dssdev);
dssdev->state = OMAP_DSS_DISPLAY_SUSPENDED;
pr_info("cmel_oled43_panel: panel_suspend\n");
return 0;
}
static int oled43_panel_resume(struct omap_dss_device *dssdev)
{
int r = 0;
pr_info("cmel_oled43_panel: panel_resume\n");
r = oled43_panel_power_on(dssdev);
if (r)
return r;
dssdev->state = OMAP_DSS_DISPLAY_ACTIVE;
return 0;
}
static void oled43_panel_set_timings(struct omap_dss_device *dssdev,
struct omap_video_timings *timings)
{
dpi_set_timings(dssdev, timings);
}
static void oled43_panel_get_timings(struct omap_dss_device *dssdev,
struct omap_video_timings *timings)
{
*timings = dssdev->panel.timings;
}
static int oled43_panel_check_timings(struct omap_dss_device *dssdev,
struct omap_video_timings *timings)
{
return dpi_check_timings(dssdev, timings);
}
static struct omap_dss_driver oled43_driver = {
.probe = oled43_panel_probe,
.remove = oled43_panel_remove,
.enable = oled43_panel_enable,
.disable = oled43_panel_disable,
.suspend = oled43_panel_suspend,
.resume = oled43_panel_resume,
.set_timings = oled43_panel_set_timings,
.get_timings = oled43_panel_get_timings,
.check_timings = oled43_panel_check_timings,
.driver = {
.name = "cmel_oled43_panel",
.owner = THIS_MODULE,
},
};
static int __init oled43_panel_drv_init(void)
{
int ret = 0;
printk(KERN_INFO "cmel_oled43_panel: init panel\n");
/* Request GPIO pins used for the panel */
printk(KERN_INFO "cmel_oled43_panel: requesting GPIOs\n");
gpio_request(CS_PIN, "OLED43_CS_PIN");
gpio_request(MOSI_PIN, "OLED43_MOSI_PIN");
gpio_request(CLK_PIN, "OLED43_CLK_PIN");
gpio_request(RESET_PIN, "OLED43_RESET_PIN");
gpio_request(PANEL_PWR_PIN, "OLED43_PANEL_PWR_PIN");
/* Hold the power supply off until enabled */
PANEL_PWR_LOW;
ret = omap_dss_register_driver(&oled43_driver);
if (ret != 0)
pr_err("cmel_oled43: Unable to register panel driver: %d\n", ret);
printk(KERN_INFO "cmel_oled43_panel: done\n");
return ret;
}
static void __exit oled43_panel_drv_exit(void)
{
omap_dss_unregister_driver(&oled43_driver);
}
module_init(oled43_panel_drv_init);
module_exit(oled43_panel_drv_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
tsc2007.c

dizin = /drivers/input/touchscreen/tsc2007.c

Bu dosya adından da anlaşılacağı gibi Touchscreen için gerekli olan sürücü dosyasıdır. İlk denemelerimizde Y ekseni hatasını oluşuyordu. Çözümünü ise bu dosyada bazı değişikliler yaparak sağladık. Temel olarak bu sürücü dosyası içerisinde aynı OLED ekranınkinde olduğu gibi bazı init fonksiyonları ve okunan rezistif analog bilginin I2C üzerinden gönderilmesi için gerekli olan fonksiyonlar bulunmaktadır. Yine aynı şekilde bu sürücüyü de Liquidware github ından elde ettik. Y hatasını ise tsc2007_work() fonksiyonu içerisine aşağıdaki satırı ekleyerek çözdük.

tc.y=MAX_12BIT-tc.y;

tsc2007_work max_12bit

tsc2007.c   
/*
* drivers/input/touchscreen/tsc2007.c
*
* Copyright (c) 2008 MtekVision Co., Ltd.
* Kwangwoo Lee <[email protected]>
*
* Using code from:
* - ads7846.c
* Copyright (c) 2005 David Brownell
* Copyright (c) 2006 Nokia Corporation
* - corgi_ts.c
* Copyright (C) 2004-2005 Richard Purdie
* - omap_ts.[hc], ads7846.h, ts_osk.c
* Copyright (C) 2002 MontaVista Software
* Copyright (C) 2004 Texas Instruments
* Copyright (C) 2005 Dirk Behme
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
* published by the Free Software Foundation.
*/
#define DEBUG
#include <linux/device.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/input.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/i2c/tsc2007.h>
 
#define TS_POLL_DELAY 10 /* ms delay between samples */
#define TS_POLL_PERIOD 10 /* ms delay between samples */
#define TSC2007_MEASURE_TEMP0 (0x0 << 4)
#define TSC2007_MEASURE_AUX (0x2 << 4)
#define TSC2007_MEASURE_TEMP1 (0x4 << 4)
#define TSC2007_ACTIVATE_XN (0x8 << 4)
#define TSC2007_ACTIVATE_YN (0x9 << 4)
#define TSC2007_ACTIVATE_YP_XN (0xa << 4)
#define TSC2007_SETUP (0xb << 4)
#define TSC2007_MEASURE_X (0xc << 4)
#define TSC2007_MEASURE_Y (0xd << 4)
#define TSC2007_MEASURE_Z1 (0xe << 4)
#define TSC2007_MEASURE_Z2 (0xf << 4)
#define TSC2007_POWER_OFF_IRQ_EN (0x0 << 2)
#define TSC2007_ADC_ON_IRQ_DIS0 (0x1 << 2)
#define TSC2007_ADC_OFF_IRQ_EN (0x2 << 2)
#define TSC2007_ADC_ON_IRQ_DIS1 (0x3 << 2)
#define TSC2007_12BIT (0x0 << 1)
#define TSC2007_8BIT (0x1 << 1)
#define MAX_12BIT ((1 << 12) - 1)
#define ADC_ON_12BIT (TSC2007_12BIT | TSC2007_ADC_ON_IRQ_DIS0)
#define READ_Y (ADC_ON_12BIT | TSC2007_MEASURE_Y)
#define READ_Z1 (ADC_ON_12BIT | TSC2007_MEASURE_Z1)
#define READ_Z2 (ADC_ON_12BIT | TSC2007_MEASURE_Z2)
#define READ_X (ADC_ON_12BIT | TSC2007_MEASURE_X)
#define PWRDOWN (TSC2007_12BIT | TSC2007_POWER_OFF_IRQ_EN)
struct ts_event {
u16 x;
u16 y;
u16 z1, z2;
};
struct tsc2007 {
struct input_dev *input;
char phys[32];
struct delayed_work work;
struct i2c_client *client;
u16 model;
u16 x_plate_ohms;
bool pendown;
int irq;
int (*get_pendown_state)(void);
void (*clear_penirq)(void);
};
static inline int tsc2007_xfer(struct tsc2007 *tsc, u8 cmd)
{
s32 data;
u16 val;
data = i2c_smbus_read_word_data(tsc->client, cmd);
if (data < 0) {
dev_err(&tsc->client->dev, "i2c io error: %d\n", data);
return data;
}
/* The protocol and raw data format from i2c interface:
* S Addr Wr [A] Comm [A] S Addr Rd [A] [DataLow] A [DataHigh] NA P
* Where DataLow has [D11-D4], DataHigh has [D3-D0 << 4 | Dummy 4bit].
*/
val = swab16(data) >> 4;
dev_dbg(&tsc->client->dev, "data: 0x%x, val: 0x%x\n", data, val);
return val;
}
static void tsc2007_read_values(struct tsc2007 *tsc, struct ts_event *tc)
{
/* y- still on; turn on only y+ (and ADC) */
tc->y = tsc2007_xfer(tsc, READ_Y);
/* turn y- off, x+ on, then leave in lowpower */
tc->x = tsc2007_xfer(tsc, READ_X);
/* turn y+ off, x- on; we'll use formula #1 */
tc->z1 = tsc2007_xfer(tsc, READ_Z1);
tc->z2 = tsc2007_xfer(tsc, READ_Z2);
/* Prepare for next touch reading - power down ADC, enable PENIRQ */
tsc2007_xfer(tsc, PWRDOWN);
}
static u32 tsc2007_calculate_pressure(struct tsc2007 *tsc, struct ts_event *tc)
{
u32 rt = 0;
/* range filtering */
if (tc->x == MAX_12BIT)
tc->x = 0;
if (likely(tc->x && tc->z1)) {
/* compute touch pressure resistance using equation #1 */
rt = tc->z2 - tc->z1;
rt *= tc->x;
rt *= tsc->x_plate_ohms;
rt /= tc->z1;
rt = (rt + 2047) >> 12;
}
return rt;
}
static void tsc2007_send_up_event(struct tsc2007 *tsc)
{
struct input_dev *input = tsc->input;
dev_dbg(&tsc->client->dev, "UP\n");
input_report_key(input, BTN_TOUCH, 0);
input_report_abs(input, ABS_PRESSURE, 0);
input_sync(input);
}
static void tsc2007_work(struct work_struct *work)
{
struct tsc2007 *ts =
container_of(to_delayed_work(work), struct tsc2007, work);
struct ts_event tc;
u32 rt;
/*
* NOTE: We can't rely on the pressure to determine the pen down
* state, even though this controller has a pressure sensor.
* The pressure value can fluctuate for quite a while after
* lifting the pen and in some cases may not even settle at the
* expected value.
*
* The only safe way to check for the pen up condition is in the
* work function by reading the pen signal state (it's a GPIO
* and IRQ). Unfortunately such callback is not always available,
* in that case we have rely on the pressure anyway.
*/
if (ts->get_pendown_state) {
if (unlikely(!ts->get_pendown_state())) {
tsc2007_send_up_event(ts);
ts->pendown = false;
goto out;
}
dev_dbg(&ts->client->dev, "pen is still down\n");
}
tsc2007_read_values(ts, &tc);
rt = tsc2007_calculate_pressure(ts, &tc);
if (rt > MAX_12BIT) {
/*
* Sample found inconsistent by debouncing or pressure is
* beyond the maximum. Don't report it to user space,
* repeat at least once more the measurement.
*/
dev_dbg(&ts->client->dev, "ignored pressure %d\n", rt);
goto out;
}
if (rt) {
struct input_dev *input = ts->input;
if (!ts->pendown) {
dev_dbg(&ts->client->dev, "DOWN\n");
input_report_key(input, BTN_TOUCH, 1);
ts->pendown = true;
}
//BeagleTouch Y Hatası Çözümü...
tc.y=MAX_12BIT-tc.y;
input_report_abs(input, ABS_X, tc.x);
input_report_abs(input, ABS_Y, tc.y);
input_report_abs(input, ABS_PRESSURE, rt);
input_sync(input);
dev_dbg(&ts->client->dev, "point(%4d,%4d), pressure (%4u)\n",
tc.x, tc.y, rt);
} else if (!ts->get_pendown_state && ts->pendown) {
/*
* We don't have callback to check pendown state, so we
* have to assume that since pressure reported is 0 the
* pen was lifted up.
*/
tsc2007_send_up_event(ts);
ts->pendown = false;
}
out:
if (ts->pendown)
schedule_delayed_work(&ts->work,
msecs_to_jiffies(TS_POLL_PERIOD));
else
enable_irq(ts->irq);
}
static irqreturn_t tsc2007_irq(int irq, void *handle)
{
struct tsc2007 *ts = handle;
if (!ts->get_pendown_state || likely(ts->get_pendown_state())) {
disable_irq_nosync(ts->irq);
schedule_delayed_work(&ts->work,
msecs_to_jiffies(TS_POLL_DELAY));
}
if (ts->clear_penirq)
ts->clear_penirq();
return IRQ_HANDLED;
}
static void tsc2007_free_irq(struct tsc2007 *ts)
{
free_irq(ts->irq, ts);
if (cancel_delayed_work_sync(&ts->work)) {
/*
* Work was pending, therefore we need to enable
* IRQ here to balance the disable_irq() done in the
* interrupt handler.
*/
enable_irq(ts->irq);
}
}
static int __devinit tsc2007_probe(struct i2c_client *client,
const struct i2c_device_id *id)
{
struct tsc2007 *ts;
struct tsc2007_platform_data *pdata = pdata = client->dev.platform_data;
struct input_dev *input_dev;
int err;
if (!pdata) {
dev_err(&client->dev, "platform data is required!\n");
return -EINVAL;
}
if (!i2c_check_functionality(client->adapter,
I2C_FUNC_SMBUS_READ_WORD_DATA))
return -EIO;
ts = kzalloc(sizeof(struct tsc2007), GFP_KERNEL);
input_dev = input_allocate_device();
if (!ts || !input_dev) {
err = -ENOMEM;
goto err_free_mem;
}
ts->client = client;
ts->irq = client->irq;
ts->input = input_dev;
INIT_DELAYED_WORK(&ts->work, tsc2007_work);
ts->model = pdata->model;
ts->x_plate_ohms = pdata->x_plate_ohms;
ts->get_pendown_state = pdata->get_pendown_state;
ts->clear_penirq = pdata->clear_penirq;
snprintf(ts->phys, sizeof(ts->phys),
"%s/input0", dev_name(&client->dev));
input_dev->name = "TSC2007 Touchscreen";
input_dev->phys = ts->phys;
input_dev->id.bustype = BUS_I2C;
input_dev->evbit[0] = BIT_MASK(EV_KEY) | BIT_MASK(EV_ABS);
input_dev->keybit[BIT_WORD(BTN_TOUCH)] = BIT_MASK(BTN_TOUCH);
input_set_abs_params(input_dev, ABS_X, 0, MAX_12BIT, 0, 0);
input_set_abs_params(input_dev, ABS_Y, 0, MAX_12BIT, 0, 0);
input_set_abs_params(input_dev, ABS_PRESSURE, 0, MAX_12BIT, 0, 0);
if (pdata->init_platform_hw)
pdata->init_platform_hw();
if (request_irq(ts->irq, tsc2007_irq, IRQF_TRIGGER_FALLING,
client->dev.driver->name, ts)) {
dev_info(&client->dev,
"trying pin change workaround on irq %d\n", ts->irq);
err = request_irq(ts->irq, tsc2007_irq,
IRQF_TRIGGER_FALLING | IRQF_TRIGGER_RISING,
client->dev.driver->name, ts);
if (err) {
dev_err(&client->dev, "irq %d busy?\n", ts->irq);
goto err_free_mem;
}
}
/* Prepare for touch readings - power down ADC and enable PENIRQ */
err = tsc2007_xfer(ts, PWRDOWN);
if (err < 0)
goto err_free_irq;
err = input_register_device(input_dev);
if (err)
goto err_free_irq;
i2c_set_clientdata(client, ts);
return 0;
err_free_irq:
tsc2007_free_irq(ts);
if (pdata->exit_platform_hw)
pdata->exit_platform_hw();
err_free_mem:
input_free_device(input_dev);
kfree(ts);
return err;
}
static int __devexit tsc2007_remove(struct i2c_client *client)
{
struct tsc2007 *ts = i2c_get_clientdata(client);
struct tsc2007_platform_data *pdata = client->dev.platform_data;
tsc2007_free_irq(ts);
if (pdata->exit_platform_hw)
pdata->exit_platform_hw();
input_unregister_device(ts->input);
kfree(ts);
return 0;
}
static const struct i2c_device_id tsc2007_idtable[] = {
{ "tsc2007", 0 },
{ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, tsc2007_idtable);
static struct i2c_driver tsc2007_driver = {
.driver = {
.owner = THIS_MODULE,
.name = "tsc2007"
},
.id_table = tsc2007_idtable,
.probe = tsc2007_probe,
.remove = __devexit_p(tsc2007_remove),
};
static int __init tsc2007_init(void)
{
return i2c_add_driver(&tsc2007_driver);
}
static void __exit tsc2007_exit(void)
{
i2c_del_driver(&tsc2007_driver);
}
module_init(tsc2007_init);
module_exit(tsc2007_exit);
MODULE_AUTHOR("Kwangwoo Lee <[email protected]>");
MODULE_DESCRIPTION("TSC2007 TouchScreen Driver");
MODULE_LICENSE("GPL");

Son olarak yapmamız gereken ise bir önceki yazıda bahsettiğimiz genel sürücü dahil etme kısmında yani menuconfig kısmında TSC2007,PANEL_CMEL_OLED43 dosyalarını sisteme dahil etmek olacak. Bunun için pratik olarak derleme için seçtiğiniz .config dosyası içerisine aşağıdaki satırları ekleyebilirsiniz.

CONFIG_PANEL_CMEL_OLED43=y

CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007=y

Derleme için omap3_beagle_android_defconfig dosyasını kullanacağınız varsayarsak bu dosya aşağıdaki gibi olacaktır;

#
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux/arm 2.6.37 Kernel Configuration
# Mon Mar 12 20:39:02 2012
#
CONFIG_ARM=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_APM_EMULATION=y
CONFIG_GENERIC_GPIO=y
# CONFIG_ARCH_USES_GETTIMEOFFSET is not set
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_HAVE_PROC_CPU=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPUFREQ=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_IDLE_WAIT=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO__DO_IRQ=y
CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT_6=y
CONFIG_VECTORS_BASE=0xffff0000
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
CONFIG_CONSTRUCTORS=y
CONFIG_HAVE_IRQ_WORK=y
CONFIG_IRQ_WORK=y
 
#
# General setup
#
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_CROSS_COMPILE=""
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_GZIP=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZMA=y
CONFIG_HAVE_KERNEL_LZO=y
CONFIG_KERNEL_GZIP=y
# CONFIG_KERNEL_LZMA is not set
# CONFIG_KERNEL_LZO is not set
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set
# CONFIG_TASKSTATS is not set
# CONFIG_AUDIT is not set
# CONFIG_HAVE_GENERIC_HARDIRQS is not set
# CONFIG_SPARSE_IRQ is not set
 
#
# RCU Subsystem
#
CONFIG_TINY_RCU=y
# CONFIG_PREEMPT_RCU is not set
# CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=16
# CONFIG_CGROUPS is not set
# CONFIG_NAMESPACES is not set
# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
# CONFIG_RELAY is not set
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
CONFIG_RD_GZIP=y
# CONFIG_RD_BZIP2 is not set
# CONFIG_RD_LZMA is not set
# CONFIG_RD_LZO is not set
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_PANIC_TIMEOUT=0
CONFIG_EMBEDDED=y
CONFIG_UID16=y
# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS=y
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_ASHMEM=y
CONFIG_AIO=y
CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
 
#
# Kernel Performance Events And Counters
#
CONFIG_PERF_EVENTS=y
# CONFIG_PERF_COUNTERS is not set
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_COMPAT_BRK=y
CONFIG_SLAB=y
# CONFIG_SLUB is not set
# CONFIG_SLOB is not set
CONFIG_PROFILING=y
CONFIG_TRACEPOINTS=y
CONFIG_OPROFILE=y
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
CONFIG_KPROBES=y
CONFIG_KRETPROBES=y
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y
CONFIG_HAVE_CLK=y
CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT=y
 
#
# GCOV-based kernel profiling
#
# CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL=y
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_LBDAF=y
# CONFIG_BLK_DEV_BSG is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
 
#
# IO Schedulers
#
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
# CONFIG_INLINE_SPIN_TRYLOCK is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_TRYLOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK_IRQ is not set
# CONFIG_INLINE_SPIN_LOCK_IRQSAVE is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK=y
# CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_BH is not set
CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQ=y
# CONFIG_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQRESTORE is not set
# CONFIG_INLINE_READ_TRYLOCK is not set
# CONFIG_INLINE_READ_LOCK is not set
# CONFIG_INLINE_READ_LOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_READ_LOCK_IRQ is not set
# CONFIG_INLINE_READ_LOCK_IRQSAVE is not set
CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK=y
# CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_BH is not set
CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_IRQ=y
# CONFIG_INLINE_READ_UNLOCK_IRQRESTORE is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_TRYLOCK is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK_BH is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK_IRQ is not set
# CONFIG_INLINE_WRITE_LOCK_IRQSAVE is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK=y
# CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_BH is not set
CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQ=y
# CONFIG_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQRESTORE is not set
# CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER is not set
CONFIG_FREEZER=y
 
#
# System Type
#
CONFIG_MMU=y
# CONFIG_ARCH_AAEC2000 is not set
# CONFIG_ARCH_INTEGRATOR is not set
# CONFIG_ARCH_REALVIEW is not set
# CONFIG_ARCH_VERSATILE is not set
# CONFIG_ARCH_VEXPRESS is not set
# CONFIG_ARCH_AT91 is not set
# CONFIG_ARCH_BCMRING is not set
# CONFIG_ARCH_CLPS711X is not set
# CONFIG_ARCH_CNS3XXX is not set
# CONFIG_ARCH_GEMINI is not set
# CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set
# CONFIG_ARCH_EP93XX is not set
# CONFIG_ARCH_FOOTBRIDGE is not set
# CONFIG_ARCH_MXC is not set
# CONFIG_ARCH_STMP3XXX is not set
# CONFIG_ARCH_NETX is not set
# CONFIG_ARCH_H720X is not set
# CONFIG_ARCH_IOP13XX is not set
# CONFIG_ARCH_IOP32X is not set
# CONFIG_ARCH_IOP33X is not set
# CONFIG_ARCH_IXP23XX is not set
# CONFIG_ARCH_IXP2000 is not set
# CONFIG_ARCH_IXP4XX is not set
# CONFIG_ARCH_DOVE is not set
# CONFIG_ARCH_KIRKWOOD is not set
# CONFIG_ARCH_LOKI is not set
# CONFIG_ARCH_LPC32XX is not set
# CONFIG_ARCH_MV78XX0 is not set
# CONFIG_ARCH_ORION5X is not set
# CONFIG_ARCH_MMP is not set
# CONFIG_ARCH_KS8695 is not set
# CONFIG_ARCH_NS9XXX is not set
# CONFIG_ARCH_W90X900 is not set
# CONFIG_ARCH_NUC93X is not set
# CONFIG_ARCH_TEGRA is not set
# CONFIG_ARCH_PNX4008 is not set
# CONFIG_ARCH_PXA is not set
# CONFIG_ARCH_MSM is not set
# CONFIG_ARCH_SHMOBILE is not set
# CONFIG_ARCH_RPC is not set
# CONFIG_ARCH_SA1100 is not set
# CONFIG_ARCH_S3C2410 is not set
# CONFIG_ARCH_S3C64XX is not set
# CONFIG_ARCH_S5P64X0 is not set
# CONFIG_ARCH_S5P6442 is not set
# CONFIG_ARCH_S5PC100 is not set
# CONFIG_ARCH_S5PV210 is not set
# CONFIG_ARCH_S5PV310 is not set
# CONFIG_ARCH_SHARK is not set
# CONFIG_ARCH_TCC_926 is not set
# CONFIG_ARCH_LH7A40X is not set
# CONFIG_ARCH_U300 is not set
# CONFIG_ARCH_U8500 is not set
# CONFIG_ARCH_NOMADIK is not set
# CONFIG_ARCH_DAVINCI is not set
CONFIG_ARCH_OMAP=y
# CONFIG_PLAT_SPEAR is not set
 
#
# TI OMAP Common Features
#
CONFIG_ARCH_OMAP_OTG=y
# CONFIG_ARCH_OMAP1 is not set
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
 
#
# OMAP Feature Selections
#
CONFIG_OMAP_SMARTREFLEX=y
CONFIG_OMAP_SMARTREFLEX_CLASS3=y
CONFIG_OMAP_RESET_CLOCKS=y
CONFIG_OMAP_MUX=y
CONFIG_OMAP_MUX_DEBUG=y
CONFIG_OMAP_MUX_WARNINGS=y
CONFIG_OMAP_MCBSP=y
# CONFIG_OMAP_MBOX_FWK is not set
CONFIG_OMAP_IOMMU=y
# CONFIG_OMAP_IOMMU_DEBUG is not set
# CONFIG_OMAP_MPU_TIMER is not set
CONFIG_OMAP_32K_TIMER=y
# CONFIG_OMAP3_L2_AUX_SECURE_SAVE_RESTORE is not set
CONFIG_OMAP_32K_TIMER_HZ=128
CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y
# CONFIG_OMAP_PM_NONE is not set
CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y
 
#
# TI OMAP2/3/4 Specific Features
#
CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_TYPICAL=y
# CONFIG_ARCH_OMAP2 is not set
CONFIG_ARCH_OMAP3=y
# CONFIG_ARCH_OMAP4 is not set
# CONFIG_ARCH_TI81XX is not set
CONFIG_ARCH_OMAP3430=y
CONFIG_OMAP_PACKAGE_CBB=y
 
#
# OMAP Board Type
#
CONFIG_MACH_OMAP3_BEAGLE=y
# CONFIG_MACH_DEVKIT8000 is not set
# CONFIG_MACH_OMAP_LDP is not set
# CONFIG_MACH_OMAP3530_LV_SOM is not set
# CONFIG_MACH_OMAP3_TORPEDO is not set
# CONFIG_MACH_OVERO is not set
# CONFIG_MACH_OMAP3EVM is not set
# CONFIG_MACH_OMAP3517EVM is not set
# CONFIG_MACH_CRANEBOARD is not set
# CONFIG_MACH_OMAP3_PANDORA is not set
# CONFIG_MACH_OMAP3_TOUCHBOOK is not set
# CONFIG_MACH_OMAP_3430SDP is not set
# CONFIG_MACH_NOKIA_RM680 is not set
# CONFIG_MACH_NOKIA_RX51 is not set
# CONFIG_MACH_OMAP_ZOOM2 is not set
# CONFIG_MACH_OMAP_ZOOM3 is not set
# CONFIG_MACH_CM_T35 is not set
# CONFIG_MACH_CM_T3517 is not set
# CONFIG_MACH_IGEP0020 is not set
# CONFIG_MACH_IGEP0030 is not set
# CONFIG_MACH_SBC3530 is not set
# CONFIG_MACH_OMAP_3630SDP is not set
# CONFIG_OMAP3_EMU is not set
# CONFIG_OMAP3_SDRC_AC_TIMING is not set
 
#
# Processor Type
#
CONFIG_CPU_32v6K=y
CONFIG_CPU_V7=y
CONFIG_CPU_32v7=y
CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
CONFIG_CPU_CACHE_V7=y
CONFIG_CPU_CACHE_VIPT=y
CONFIG_CPU_COPY_V6=y
CONFIG_CPU_TLB_V7=y
CONFIG_CPU_HAS_ASID=y
CONFIG_CPU_CP15=y
CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
 
#
# Processor Features
#
CONFIG_ARM_THUMB=y
CONFIG_ARM_THUMBEE=y
# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE is not set
# CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE is not set
# CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE is not set
CONFIG_ARM_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
# CONFIG_ARM_ERRATA_430973 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_458693 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_460075 is not set
# CONFIG_ARM_ERRATA_743622 is not set
CONFIG_COMMON_CLKDEV=y
# CONFIG_FIQ_DEBUGGER is not set
 
#
# Bus support
#
# CONFIG_PCI_SYSCALL is not set
# CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI is not set
# CONFIG_PCCARD is not set
 
#
# Kernel Features
#
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
CONFIG_VMSPLIT_3G=y
# CONFIG_VMSPLIT_2G is not set
# CONFIG_VMSPLIT_1G is not set
CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
CONFIG_PREEMPT_NONE=y
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
# CONFIG_PREEMPT is not set
CONFIG_HZ=128
# CONFIG_THUMB2_KERNEL is not set
CONFIG_AEABI=y
CONFIG_OABI_COMPAT=y
CONFIG_ARCH_HAS_HOLES_MEMORYMODEL=y
# CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT is not set
# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL is not set
# CONFIG_HIGHMEM is not set
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=0
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
# CONFIG_KSM is not set
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
CONFIG_NEED_PER_CPU_KM=y
CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11
# CONFIG_LEDS is not set
CONFIG_ALIGNMENT_TRAP=y
# CONFIG_UACCESS_WITH_MEMCPY is not set
# CONFIG_SECCOMP is not set
# CONFIG_CC_STACKPROTECTOR is not set
# CONFIG_DEPRECATED_PARAM_STRUCT is not set
 
#
# Boot options
#
CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=0x0
CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mmcblk0p2 rootwait console=ttyO2,115200"
# CONFIG_CMDLINE_FORCE is not set
# CONFIG_XIP_KERNEL is not set
CONFIG_KEXEC=y
CONFIG_ATAGS_PROC=y
# CONFIG_AUTO_ZRELADDR is not set
 
#
# CPU Power Management
#
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEBUG is not set
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_INTERACTIVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_INTERACTIVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE is not set
# CONFIG_CPU_IDLE is not set
 
#
# Floating point emulation
#
 
#
# At least one emulation must be selected
#
CONFIG_FPE_NWFPE=y
# CONFIG_FPE_NWFPE_XP is not set
# CONFIG_FPE_FASTFPE is not set
CONFIG_VFP=y
CONFIG_VFPv3=y
CONFIG_NEON=y
 
#
# Userspace binary formats
#
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y
CONFIG_HAVE_AOUT=y
# CONFIG_BINFMT_AOUT is not set
CONFIG_BINFMT_MISC=y
 
#
# Power management options
#
CONFIG_PM=y
CONFIG_PM_DEBUG=y
# CONFIG_PM_ADVANCED_DEBUG is not set
# CONFIG_PM_VERBOSE is not set
CONFIG_CAN_PM_TRACE=y
CONFIG_PM_SLEEP=y
CONFIG_SUSPEND_NVS=y
CONFIG_SUSPEND=y
# CONFIG_PM_TEST_SUSPEND is not set
CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
CONFIG_HAS_WAKELOCK=y
CONFIG_HAS_EARLYSUSPEND=y
CONFIG_WAKELOCK=y
CONFIG_WAKELOCK_STAT=y
CONFIG_USER_WAKELOCK=y
CONFIG_EARLYSUSPEND=y
# CONFIG_NO_USER_SPACE_SCREEN_ACCESS_CONTROL is not set
# CONFIG_CONSOLE_EARLYSUSPEND is not set
CONFIG_FB_EARLYSUSPEND=y
# CONFIG_APM_EMULATION is not set
CONFIG_PM_RUNTIME=y
CONFIG_PM_OPS=y
CONFIG_ARCH_HAS_OPP=y
CONFIG_PM_OPP=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
CONFIG_NET=y
 
#
# Networking options
#
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
CONFIG_XFRM_USER=y
# CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
CONFIG_XFRM_MIGRATE=y
# CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
CONFIG_NET_KEY=y
CONFIG_NET_KEY_MIGRATE=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
CONFIG_IP_PNP=y
CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
CONFIG_IP_PNP_RARP=y
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX is not set
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_INET_AH is not set
# CONFIG_INET_ESP is not set
# CONFIG_INET_IPCOMP is not set
# CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET_TUNNEL is not set
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=y
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y
# CONFIG_INET_LRO is not set
CONFIG_INET_DIAG=y
CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
# CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
# CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_NETLABEL is not set
CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK=y
CONFIG_NET_ACTIVITY_STATS=y
# CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set
# CONFIG_NETFILTER is not set
# CONFIG_IP_DCCP is not set
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_RDS is not set
# CONFIG_TIPC is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_L2TP is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_NET_DSA is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# CONFIG_PHONET is not set
# CONFIG_IEEE802154 is not set
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# CONFIG_DCB is not set
CONFIG_DNS_RESOLVER=y
 
#
# Network testing
#
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_NET_TCPPROBE is not set
# CONFIG_NET_DROP_MONITOR is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# CONFIG_CAN is not set
# CONFIG_IRDA is not set
# CONFIG_BT is not set
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
CONFIG_WIRELESS=y
# CONFIG_CFG80211 is not set
# CONFIG_LIB80211 is not set
 
#
# CFG80211 needs to be enabled for MAC80211
#
 
#
# Some wireless drivers require a rate control algorithm
#
# CONFIG_WIMAX is not set
# CONFIG_RFKILL is not set
# CONFIG_NET_9P is not set
# CONFIG_CAIF is not set
# CONFIG_CEPH_LIB is not set
 
#
# Device Drivers
#
 
#
# Generic Driver Options
#
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
# CONFIG_DEVTMPFS is not set
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=y
CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
# CONFIG_CONNECTOR is not set
CONFIG_MTD=y
# CONFIG_MTD_DEBUG is not set
# CONFIG_MTD_TESTS is not set
CONFIG_MTD_CONCAT=y
CONFIG_MTD_PARTITIONS=y
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
# CONFIG_MTD_AFS_PARTS is not set
# CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
 
#
# User Modules And Translation Layers
#
CONFIG_MTD_CHAR=y
CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
CONFIG_MTD_BLOCK=y
# CONFIG_FTL is not set
# CONFIG_NFTL is not set
# CONFIG_INFTL is not set
# CONFIG_RFD_FTL is not set
# CONFIG_SSFDC is not set
# CONFIG_SM_FTL is not set
CONFIG_MTD_OOPS=y
 
#
# RAM/ROM/Flash chip drivers
#
CONFIG_MTD_CFI=y
# CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
CONFIG_MTD_GEN_PROBE=y
# CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS is not set
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
# CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
# CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT=y
# CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD is not set
# CONFIG_MTD_CFI_STAA is not set
CONFIG_MTD_CFI_UTIL=y
# CONFIG_MTD_RAM is not set
# CONFIG_MTD_ROM is not set
# CONFIG_MTD_ABSENT is not set
 
#
# Mapping drivers for chip access
#
# CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
# CONFIG_MTD_PHYSMAP is not set
# CONFIG_MTD_ARM_INTEGRATOR is not set
# CONFIG_MTD_PLATRAM is not set
 
#
# Self-contained MTD device drivers
#
# CONFIG_MTD_DATAFLASH is not set
# CONFIG_MTD_M25P80 is not set
# CONFIG_MTD_SST25L is not set
# CONFIG_MTD_SLRAM is not set
# CONFIG_MTD_PHRAM is not set
# CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
# CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set
 
#
# Disk-On-Chip Device Drivers
#
# CONFIG_MTD_DOC2000 is not set
# CONFIG_MTD_DOC2001 is not set
# CONFIG_MTD_DOC2001PLUS is not set
CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
CONFIG_MTD_NAND_ECC=y
# CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC is not set
CONFIG_MTD_NAND=y
# CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE is not set
# CONFIG_MTD_SM_COMMON is not set
# CONFIG_MTD_NAND_MUSEUM_IDS is not set
# CONFIG_MTD_NAND_GPIO is not set
CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y
# CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP is not set
# CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM is not set
# CONFIG_MTD_NAND_PLATFORM is not set
# CONFIG_MTD_ALAUDA is not set
CONFIG_MTD_ONENAND=y
CONFIG_MTD_ONENAND_VERIFY_WRITE=y
# CONFIG_MTD_ONENAND_GENERIC is not set
CONFIG_MTD_ONENAND_OMAP2=y
# CONFIG_MTD_ONENAND_OTP is not set
# CONFIG_MTD_ONENAND_2X_PROGRAM is not set
# CONFIG_MTD_ONENAND_SIM is not set
 
#
# LPDDR flash memory drivers
#
# CONFIG_MTD_LPDDR is not set
# CONFIG_MTD_UBI is not set
# CONFIG_PARPORT is not set
CONFIG_BLK_DEV=y
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
 
#
# DRBD disabled because PROC_FS, INET or CONNECTOR not selected
#
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=16384
# CONFIG_BLK_DEV_XIP is not set
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
# CONFIG_MG_DISK is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set
# CONFIG_MISC_DEVICES is not set
CONFIG_HAVE_IDE=y
# CONFIG_IDE is not set
 
#
# SCSI device support
#
CONFIG_SCSI_MOD=y
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
# CONFIG_SCSI_TGT is not set
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
 
#
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
#
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
 
#
# SCSI Transports
#
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
# CONFIG_ISCSI_TCP is not set
# CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set
# CONFIG_LIBFC is not set
# CONFIG_LIBFCOE is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# CONFIG_SCSI_DH is not set
# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set
# CONFIG_ATA is not set
CONFIG_MD=y
# CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
CONFIG_BLK_DEV_DM=y
# CONFIG_DM_DEBUG is not set
CONFIG_DM_CRYPT=y
# CONFIG_DM_SNAPSHOT is not set
# CONFIG_DM_MIRROR is not set
# CONFIG_DM_ZERO is not set
# CONFIG_DM_MULTIPATH is not set
# CONFIG_DM_DELAY is not set
CONFIG_DM_UEVENT=y
CONFIG_NETDEVICES=y
# CONFIG_DUMMY is not set
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_MACVLAN is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# CONFIG_VETH is not set
CONFIG_MII=y
CONFIG_PHYLIB=y
 
#
# MII PHY device drivers
#
# CONFIG_MARVELL_PHY is not set
# CONFIG_DAVICOM_PHY is not set
# CONFIG_QSEMI_PHY is not set
# CONFIG_LXT_PHY is not set
# CONFIG_CICADA_PHY is not set
# CONFIG_VITESSE_PHY is not set
CONFIG_SMSC_PHY=y
# CONFIG_BROADCOM_PHY is not set
# CONFIG_BCM63XX_PHY is not set
# CONFIG_ICPLUS_PHY is not set
# CONFIG_REALTEK_PHY is not set
# CONFIG_NATIONAL_PHY is not set
# CONFIG_STE10XP is not set
# CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set
# CONFIG_MICREL_PHY is not set
# CONFIG_FIXED_PHY is not set
# CONFIG_MDIO_BITBANG is not set
CONFIG_NET_ETHERNET=y
# CONFIG_AX88796 is not set
# CONFIG_SMC91X is not set
# CONFIG_DM9000 is not set
# CONFIG_ENC28J60 is not set
# CONFIG_ETHOC is not set
CONFIG_SMC911X=y
CONFIG_SMSC911X=y
# CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS is not set
# CONFIG_DNET is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_ZMII is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_RGMII is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_TAH is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_EMAC4 is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_NO_FLOW_CTRL is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_MAL_CLR_ICINTSTAT is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_MAL_COMMON_ERR is not set
# CONFIG_B44 is not set
# CONFIG_KS8851 is not set
# CONFIG_KS8851_MLL is not set
CONFIG_NETDEV_1000=y
CONFIG_TI_DAVINCI_EMAC=y
CONFIG_TI_DAVINCI_MDIO=y
CONFIG_TI_DAVINCI_CPDMA=y
# CONFIG_STMMAC_ETH is not set
CONFIG_NETDEV_10000=y
CONFIG_WLAN=y
# CONFIG_USB_ZD1201 is not set
# CONFIG_BCM4329 is not set
# CONFIG_HOSTAP is not set
CONFIG_WL12XX_PLATFORM_DATA=y
 
#
# Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
#
 
#
# USB Network Adapters
#
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
CONFIG_USB_USBNET=y
CONFIG_USB_NET_AX8817X=y
CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y
# CONFIG_USB_NET_CDC_EEM is not set
# CONFIG_USB_NET_DM9601 is not set
# CONFIG_USB_NET_SMSC75XX is not set
CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=y
# CONFIG_USB_NET_GL620A is not set
CONFIG_USB_NET_NET1080=y
# CONFIG_USB_NET_PLUSB is not set
# CONFIG_USB_NET_MCS7830 is not set
# CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST is not set
CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET=y
CONFIG_USB_ALI_M5632=y
CONFIG_USB_AN2720=y
CONFIG_USB_BELKIN=y
CONFIG_USB_ARMLINUX=y
CONFIG_USB_EPSON2888=y
CONFIG_USB_KC2190=y
CONFIG_USB_NET_ZAURUS=y
# CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH is not set
# CONFIG_USB_NET_INT51X1 is not set
# CONFIG_USB_IPHETH is not set
# CONFIG_USB_SIERRA_NET is not set
# CONFIG_WAN is not set
 
#
# CAIF transport drivers
#
# CONFIG_PPP is not set
# CONFIG_SLIP is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
# CONFIG_ISDN is not set
# CONFIG_PHONE is not set
 
#
# Input device support
#
CONFIG_INPUT=y
# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS is not set
# CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
# CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set
 
#
# Userland interfaces
#
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
CONFIG_INPUT_JOYDEV=y
CONFIG_INPUT_EVDEV=y
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# CONFIG_INPUT_KEYRESET is not set
 
#
# Input Device Drivers
#
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
# CONFIG_KEYBOARD_ADP5588 is not set
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
# CONFIG_KEYBOARD_QT2160 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y
# CONFIG_KEYBOARD_GPIO_POLLED is not set
# CONFIG_KEYBOARD_TCA6416 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_MATRIX is not set
# CONFIG_KEYBOARD_MAX7359 is not set
# CONFIG_KEYBOARD_MCS is not set
# CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
# CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES is not set
# CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
CONFIG_KEYBOARD_TWL4030=y
# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP=y
CONFIG_MOUSE_PS2_SYNAPTICS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT=y
# CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH is not set
# CONFIG_MOUSE_PS2_SENTELIC is not set
# CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT is not set
# CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set
# CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH is not set
# CONFIG_MOUSE_BCM5974 is not set
# CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
# CONFIG_MOUSE_GPIO is not set
# CONFIG_MOUSE_SYNAPTICS_I2C is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TABLET is not set
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y
CONFIG_TOUCHSCREEN_ADS7846=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7877 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_AD7879 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_BU21013 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_CY8CTMG110 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_DYNAPRO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_HAMPSHIRE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_EETI is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_FUJITSU is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_GUNZE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_ELO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_WACOM_W8001 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MCS5000 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MTOUCH is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_INEXIO is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_MK712 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_PENMOUNT is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_QT602240 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_SYNAPTICS_I2C_RMI is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHRIGHT is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHWIN is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_USB_COMPOSITE is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TOUCHIT213 is not set
CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2007=y
CONFIG_PANEL_CMEL_OLED43=y
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TSC2004 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_W90X900 is not set
# CONFIG_TOUCHSCREEN_TPS6507X is not set
CONFIG_INPUT_MISC=y
# CONFIG_INPUT_AD714X is not set
# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE is not set
# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set
# CONFIG_INPUT_KEYCHORD is not set
# CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set
# CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set
# CONFIG_INPUT_YEALINK is not set
# CONFIG_INPUT_CM109 is not set
CONFIG_INPUT_TWL4030_PWRBUTTON=y
# CONFIG_INPUT_TWL4030_VIBRA is not set
# CONFIG_INPUT_UINPUT is not set
# CONFIG_INPUT_GPIO is not set
# CONFIG_INPUT_PCF8574 is not set
# CONFIG_INPUT_GPIO_ROTARY_ENCODER is not set
# CONFIG_INPUT_ADXL34X is not set
 
#
# Hardware I/O ports
#
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=y
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
# CONFIG_SERIO_RAW is not set
# CONFIG_SERIO_ALTERA_PS2 is not set
# CONFIG_SERIO_PS2MULT is not set
# CONFIG_GAMEPORT is not set
 
#
# Character devices
#
CONFIG_VT=y
CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING=y
CONFIG_DEVMEM=y
CONFIG_DEVKMEM=y
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# CONFIG_N_GSM is not set
 
#
# Serial drivers
#
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=32
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=4
CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED=y
CONFIG_SERIAL_8250_MANY_PORTS=y
CONFIG_SERIAL_8250_SHARE_IRQ=y
CONFIG_SERIAL_8250_DETECT_IRQ=y
CONFIG_SERIAL_8250_RSA=y
 
#
# Non-8250 serial port support
#
# CONFIG_SERIAL_MAX3100 is not set
# CONFIG_SERIAL_MAX3107 is not set
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_OMAP=y
CONFIG_SERIAL_OMAP_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_TIMBERDALE is not set
# CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set
# CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
# CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES is not set
# CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
# CONFIG_TTY_PRINTK is not set
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
CONFIG_HW_RANDOM=y
# CONFIG_HW_RANDOM_TIMERIOMEM is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_TCG_TPM is not set
# CONFIG_TI81XX_HDMI is not set
# CONFIG_DCC_TTY is not set
# CONFIG_RAMOOPS is not set
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
CONFIG_I2C_COMPAT=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=y
CONFIG_I2C_MUX=y
CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y
 
#
# I2C Hardware Bus support
#
 
#
# I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
#
# CONFIG_I2C_DESIGNWARE is not set
# CONFIG_I2C_GPIO is not set
# CONFIG_I2C_OCORES is not set
CONFIG_I2C_OMAP=y
# CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
# CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
# CONFIG_I2C_XILINX is not set
 
#
# External I2C/SMBus adapter drivers
#
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
# CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set
# CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
 
#
# Other I2C/SMBus bus drivers
#
# CONFIG_I2C_STUB is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
CONFIG_SPI=y
CONFIG_SPI_MASTER=y
 
#
# SPI Master Controller Drivers
#
# CONFIG_SPI_BITBANG is not set
# CONFIG_SPI_GPIO is not set
CONFIG_SPI_OMAP24XX=y
# CONFIG_SPI_XILINX is not set
# CONFIG_SPI_DESIGNWARE is not set
 
#
# SPI Protocol Masters
#
# CONFIG_SPI_SPIDEV is not set
# CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set
 
#
# PPS support
#
# CONFIG_PPS is not set
CONFIG_ARCH_REQUIRE_GPIOLIB=y
CONFIG_GPIOLIB=y
CONFIG_GPIO_SYSFS=y
 
#
# Memory mapped GPIO expanders:
#
# CONFIG_GPIO_BASIC_MMIO is not set
# CONFIG_GPIO_IT8761E is not set
# CONFIG_GPIO_VX855 is not set
 
#
# I2C GPIO expanders:
#
# CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set
# CONFIG_GPIO_MAX732X is not set
# CONFIG_GPIO_PCA953X is not set
# CONFIG_GPIO_PCF857X is not set
# CONFIG_GPIO_SX150X is not set
CONFIG_GPIO_TWL4030=y
# CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set
 
#
# PCI GPIO expanders:
#
 
#
# SPI GPIO expanders:
#
# CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set
# CONFIG_GPIO_MCP23S08 is not set
# CONFIG_GPIO_MC33880 is not set
# CONFIG_GPIO_74X164 is not set
 
#
# AC97 GPIO expanders:
#
 
#
# MODULbus GPIO expanders:
#
# CONFIG_W1 is not set
CONFIG_POWER_SUPPLY=y
# CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
# CONFIG_PDA_POWER is not set
# CONFIG_TEST_POWER is not set
# CONFIG_BATTERY_DS2782 is not set
# CONFIG_BATTERY_BQ20Z75 is not set
# CONFIG_BATTERY_BQ27x00 is not set
# CONFIG_BATTERY_MAX17040 is not set
# CONFIG_CHARGER_ISP1704 is not set
# CONFIG_CHARGER_TWL4030 is not set
CONFIG_HWMON=y
# CONFIG_HWMON_VID is not set
# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
 
#
# Native drivers
#
# CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set
# CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADCXX is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7411 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADT7475 is not set
# CONFIG_SENSORS_ASC7621 is not set
# CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
# CONFIG_SENSORS_F71805F is not set
# CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set
# CONFIG_SENSORS_F75375S is not set
# CONFIG_SENSORS_G760A is not set
# CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
# CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set
# CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN is not set
# CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
# CONFIG_SENSORS_JC42 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM70 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM73 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM92 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM93 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4215 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4245 is not set
# CONFIG_SENSORS_LTC4261 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM95241 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1111 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set
# CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
# CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
# CONFIG_SENSORS_SHT15 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMM665 is not set
# CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set
# CONFIG_SENSORS_EMC1403 is not set
# CONFIG_SENSORS_EMC2103 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADS7871 is not set
# CONFIG_SENSORS_AMC6821 is not set
# CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set
# CONFIG_SENSORS_TMP102 is not set
# CONFIG_SENSORS_TMP401 is not set
# CONFIG_SENSORS_TMP421 is not set
# CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83791D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83792D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83793 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83795 is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
# CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI is not set
# CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set
# CONFIG_THERMAL is not set
CONFIG_WATCHDOG=y
# CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set
 
#
# Watchdog Device Drivers
#
# CONFIG_SOFT_WATCHDOG is not set
CONFIG_OMAP_WATCHDOG=y
CONFIG_TWL4030_WATCHDOG=y
# CONFIG_MAX63XX_WATCHDOG is not set
 
#
# USB-based Watchdog Cards
#
# CONFIG_USBPCWATCHDOG is not set
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
 
#
# Sonics Silicon Backplane
#
# CONFIG_SSB is not set
CONFIG_MFD_SUPPORT=y
CONFIG_MFD_CORE=y
# CONFIG_MFD_88PM860X is not set
# CONFIG_MFD_SM501 is not set
# CONFIG_MFD_ASIC3 is not set
# CONFIG_HTC_EGPIO is not set
# CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
# CONFIG_HTC_I2CPLD is not set
# CONFIG_TPS65010 is not set
# CONFIG_TPS6507X is not set
CONFIG_TWL4030_CORE=y
CONFIG_TWL4030_POWER=y
CONFIG_TWL4030_CODEC=y
# CONFIG_TWL6030_PWM is not set
# CONFIG_MFD_STMPE is not set
# CONFIG_MFD_TC35892 is not set
# CONFIG_MFD_TMIO is not set
# CONFIG_MFD_T7L66XB is not set
# CONFIG_MFD_TC6387XB is not set
# CONFIG_MFD_TC6393XB is not set
# CONFIG_PMIC_DA903X is not set
# CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set
# CONFIG_MFD_MAX8925 is not set
# CONFIG_MFD_MAX8998 is not set
# CONFIG_MFD_WM8400 is not set
# CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set
# CONFIG_MFD_WM831X_SPI is not set
# CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set
# CONFIG_MFD_WM8994 is not set
# CONFIG_MFD_PCF50633 is not set
# CONFIG_MFD_MC13XXX is not set
# CONFIG_ABX500_CORE is not set
# CONFIG_EZX_PCAP is not set
# CONFIG_MFD_TPS6586X is not set
CONFIG_REGULATOR=y
# CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set
CONFIG_REGULATOR_DUMMY=y
# CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE is not set
# CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER is not set
# CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER is not set
# CONFIG_REGULATOR_BQ24022 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set
# CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set
CONFIG_REGULATOR_TWL4030=y
# CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set
# CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set
# CONFIG_REGULATOR_TPS65023 is not set
# CONFIG_REGULATOR_TPS6507X is not set
# CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set
# CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set
CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y
 
#
# Multimedia core support
#
CONFIG_MEDIA_CONTROLLER=y
CONFIG_VIDEO_DEV=y
CONFIG_VIDEO_V4L2_COMMON=y
CONFIG_VIDEO_ALLOW_V4L1=y
CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT=y
CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
# CONFIG_DVB_CORE is not set
CONFIG_VIDEO_MEDIA=y
 
#
# Multimedia drivers
#
# CONFIG_IR_CORE is not set
# CONFIG_MEDIA_ATTACH is not set
CONFIG_MEDIA_TUNER=y
# CONFIG_MEDIA_TUNER_CUSTOMISE is not set
CONFIG_MEDIA_TUNER_SIMPLE=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA8290=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA827X=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA18271=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA9887=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TEA5761=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_TEA5767=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_MT20XX=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_XC2028=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_XC5000=y
CONFIG_MEDIA_TUNER_MC44S803=y
CONFIG_VIDEO_V4L2=y
CONFIG_VIDEO_V4L1=y
CONFIG_VIDEOBUF_GEN=y
CONFIG_VIDEOBUF_DMA_CONTIG=y
CONFIG_VIDEO_CAPTURE_DRIVERS=y
# CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
# CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set
# CONFIG_VIDEO_HELPER_CHIPS_AUTO is not set
 
#
# Encoders/decoders and other helper chips
#
 
#
# Audio decoders
#
# CONFIG_VIDEO_TVAUDIO is not set
# CONFIG_VIDEO_TDA7432 is not set
# CONFIG_VIDEO_TDA9840 is not set
# CONFIG_VIDEO_TDA9875 is not set
# CONFIG_VIDEO_TEA6415C is not set
# CONFIG_VIDEO_TEA6420 is not set
# CONFIG_VIDEO_MSP3400 is not set
# CONFIG_VIDEO_CS5345 is not set
# CONFIG_VIDEO_CS53L32A is not set
# CONFIG_VIDEO_M52790 is not set
# CONFIG_VIDEO_TLV320AIC23B is not set
# CONFIG_VIDEO_WM8775 is not set
# CONFIG_VIDEO_WM8739 is not set
# CONFIG_VIDEO_VP27SMPX is not set
 
#
# RDS decoders
#
# CONFIG_VIDEO_SAA6588 is not set
 
#
# Video decoders
#
# CONFIG_VIDEO_ADV7180 is not set
# CONFIG_VIDEO_BT819 is not set
# CONFIG_VIDEO_BT856 is not set
# CONFIG_VIDEO_BT866 is not set
# CONFIG_VIDEO_KS0127 is not set
# CONFIG_VIDEO_OV7670 is not set
# CONFIG_VIDEO_MT9T001 is not set
CONFIG_VIDEO_MT9V011=y
# CONFIG_VIDEO_MT9V032 is not set
CONFIG_VIDEO_MT9V113=y
# CONFIG_VIDEO_MT9T111 is not set
# CONFIG_VIDEO_TCM825X is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA7110 is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA711X is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA717X is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA7191 is not set
# CONFIG_VIDEO_TVP514X is not set
# CONFIG_VIDEO_TVP5150 is not set
# CONFIG_VIDEO_TVP7002 is not set
# CONFIG_VIDEO_VPX3220 is not set
 
#
# Video and audio decoders
#
# CONFIG_VIDEO_CX25840 is not set
 
#
# MPEG video encoders
#
# CONFIG_VIDEO_CX2341X is not set
 
#
# Video encoders
#
# CONFIG_VIDEO_SAA7127 is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA7185 is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV7170 is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV7175 is not set
# CONFIG_VIDEO_THS7303 is not set
# CONFIG_VIDEO_ADV7343 is not set
# CONFIG_VIDEO_AK881X is not set
 
#
# Video improvement chips
#
# CONFIG_VIDEO_UPD64031A is not set
# CONFIG_VIDEO_UPD64083 is not set
# CONFIG_VIDEO_VPSS_SYSTEM is not set
# CONFIG_VIDEO_VPFE_CAPTURE is not set
CONFIG_VIDEO_OMAP2_VOUT=y
# CONFIG_VIDEO_CPIA2 is not set
# CONFIG_VIDEO_SR030PC30 is not set
CONFIG_VIDEO_OMAP3=y
CONFIG_VIDEO_OMAP3_DEBUG=y
# CONFIG_SOC_CAMERA is not set
CONFIG_V4L_USB_DRIVERS=y
# CONFIG_USB_VIDEO_CLASS is not set
# CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV is not set
# CONFIG_USB_GSPCA is not set
# CONFIG_VIDEO_PVRUSB2 is not set
# CONFIG_VIDEO_HDPVR is not set
# CONFIG_VIDEO_USBVISION is not set
# CONFIG_USB_VICAM is not set
# CONFIG_USB_IBMCAM is not set
# CONFIG_USB_KONICAWC is not set
# CONFIG_USB_ET61X251 is not set
# CONFIG_USB_SE401 is not set
# CONFIG_USB_SN9C102 is not set
# CONFIG_USB_PWC is not set
# CONFIG_USB_ZR364XX is not set
# CONFIG_USB_STKWEBCAM is not set
# CONFIG_USB_S2255 is not set
# CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS is not set
# CONFIG_RADIO_ADAPTERS is not set
# CONFIG_DAB is not set
 
#
# Graphics support
#
# CONFIG_DRM is not set
# CONFIG_VGASTATE is not set
# CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL is not set
CONFIG_FB=y
CONFIG_FIRMWARE_EDID=y
# CONFIG_FB_DDC is not set
# CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT is not set
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
# CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set
# CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set
# CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set
# CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
# CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set
# CONFIG_FB_SVGALIB is not set
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
# CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
 
#
# Frame buffer hardware drivers
#
# CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
# CONFIG_FB_TMIO is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# CONFIG_FB_METRONOME is not set
# CONFIG_FB_MB862XX is not set
# CONFIG_FB_BROADSHEET is not set
# CONFIG_FB_OMAP_BOOTLOADER_INIT is not set
CONFIG_OMAP2_VRAM=y
CONFIG_OMAP2_VRFB=y
CONFIG_OMAP2_DSS=y
CONFIG_OMAP2_VRAM_SIZE=4
CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG_SUPPORT=y
# CONFIG_OMAP2_DSS_COLLECT_IRQ_STATS is not set
CONFIG_OMAP2_DSS_DPI=y
# CONFIG_OMAP2_DSS_RFBI is not set
CONFIG_OMAP2_DSS_VENC=y
CONFIG_OMAP2_VENC_OUT_TYPE_SVIDEO=y
# CONFIG_OMAP2_VENC_OUT_TYPE_COMPOSITE is not set
# CONFIG_OMAP2_DSS_SDI is not set
CONFIG_OMAP2_DSS_DSI=y
CONFIG_OMAP2_DSS_USE_DSI_PLL=y
# CONFIG_OMAP2_DSS_FAKE_VSYNC is not set
CONFIG_OMAP2_DSS_MIN_FCK_PER_PCK=1
CONFIG_FB_OMAP2=y
CONFIG_FB_OMAP2_DEBUG_SUPPORT=y
CONFIG_FB_OMAP2_NUM_FBS=1
 
#
# OMAP2/3 Display Device Drivers
#
CONFIG_PANEL_GENERIC=y
CONFIG_PANEL_SHARP_LS037V7DW01=y
# CONFIG_PANEL_SHARP_LQ043T1DG01 is not set
# CONFIG_PANEL_TAAL is not set
# CONFIG_PANEL_TOPPOLY_TDO35S is not set
# CONFIG_PANEL_TPO_TD043MTEA1 is not set
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE=y
# CONFIG_LCD_L4F00242T03 is not set
# CONFIG_LCD_LMS283GF05 is not set
# CONFIG_LCD_LTV350QV is not set
# CONFIG_LCD_TDO24M is not set
# CONFIG_LCD_VGG2432A4 is not set
CONFIG_LCD_PLATFORM=y
# CONFIG_LCD_S6E63M0 is not set
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=m
# CONFIG_BACKLIGHT_ADP8860 is not set
 
#
# Display device support
#
CONFIG_DISPLAY_SUPPORT=y
 
#
# Display hardware drivers
#
 
#
# Console display driver support
#
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
# CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE is not set
CONFIG_LOGO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_MONO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16=y
CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y
CONFIG_SOUND=y
# CONFIG_SOUND_OSS_CORE is not set
CONFIG_SND=y
CONFIG_SND_TIMER=y
CONFIG_SND_PCM=y
CONFIG_SND_HWDEP=y
CONFIG_SND_RAWMIDI=y
CONFIG_SND_JACK=y
# CONFIG_SND_SEQUENCER is not set
# CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set
# CONFIG_SND_PCM_OSS is not set
# CONFIG_SND_HRTIMER is not set
# CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
# CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ is not set
# CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ is not set
# CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ is not set
# CONFIG_SND_SBAWE_SEQ is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ is not set
CONFIG_SND_DRIVERS=y
# CONFIG_SND_DUMMY is not set
# CONFIG_SND_ALOOP is not set
# CONFIG_SND_MTPAV is not set
# CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
# CONFIG_SND_MPU401 is not set
CONFIG_SND_ARM=y
CONFIG_SND_SPI=y
CONFIG_SND_USB=y
CONFIG_SND_USB_AUDIO=y
# CONFIG_SND_USB_UA101 is not set
# CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
CONFIG_SND_SOC=y
CONFIG_SND_OMAP_SOC=y
CONFIG_SND_OMAP_SOC_MCBSP=y
CONFIG_SND_OMAP_SOC_OMAP3_BEAGLE=y
CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
# CONFIG_SND_SOC_ALL_CODECS is not set
CONFIG_SND_SOC_TWL4030=y
# CONFIG_SOUND_PRIME is not set
CONFIG_HID_SUPPORT=y
CONFIG_HID=y
# CONFIG_HIDRAW is not set
 
#
# USB Input Devices
#
CONFIG_USB_HID=y
# CONFIG_HID_PID is not set
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set
 
#
# Special HID drivers
#
# CONFIG_HID_3M_PCT is not set
# CONFIG_HID_A4TECH is not set
# CONFIG_HID_ACRUX_FF is not set
# CONFIG_HID_APPLE is not set
# CONFIG_HID_BELKIN is not set
# CONFIG_HID_CANDO is not set
# CONFIG_HID_CHERRY is not set
# CONFIG_HID_CHICONY is not set
# CONFIG_HID_PRODIKEYS is not set
# CONFIG_HID_CYPRESS is not set
# CONFIG_HID_DRAGONRISE is not set
# CONFIG_HID_EGALAX is not set
# CONFIG_HID_EZKEY is not set
# CONFIG_HID_KYE is not set
# CONFIG_HID_UCLOGIC is not set
# CONFIG_HID_WALTOP is not set
# CONFIG_HID_GYRATION is not set
# CONFIG_HID_TWINHAN is not set
# CONFIG_HID_KENSINGTON is not set
# CONFIG_HID_LOGITECH is not set
# CONFIG_HID_MICROSOFT is not set
# CONFIG_HID_MOSART is not set
# CONFIG_HID_MONTEREY is not set
# CONFIG_HID_NTRIG is not set
# CONFIG_HID_ORTEK is not set
# CONFIG_HID_PANTHERLORD is not set
# CONFIG_HID_PETALYNX is not set
# CONFIG_HID_PICOLCD is not set
# CONFIG_HID_QUANTA is not set
# CONFIG_HID_ROCCAT is not set
# CONFIG_HID_ROCCAT_KONE is not set
# CONFIG_HID_ROCCAT_PYRA is not set
# CONFIG_HID_SAMSUNG is not set
# CONFIG_HID_SONY is not set
# CONFIG_HID_STANTUM is not set
# CONFIG_HID_SUNPLUS is not set
# CONFIG_HID_GREENASIA is not set
# CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS is not set
# CONFIG_HID_TOPSEED is not set
# CONFIG_HID_THRUSTMASTER is not set
# CONFIG_HID_ZEROPLUS is not set
# CONFIG_HID_ZYDACRON is not set
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES=y
 
#
# Miscellaneous USB options
#
# CONFIG_USB_DEVICEFS is not set
# CONFIG_USB_DEVICE_CLASS is not set
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
CONFIG_USB_SUSPEND=y
CONFIG_USB_OTG=y
# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set
# CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set
CONFIG_USB_MON=y
# CONFIG_USB_WUSB is not set
# CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
 
#
# USB Host Controller Drivers
#
# CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
# CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP1760_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set
# CONFIG_USB_OHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
# CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set
# CONFIG_USB_HWA_HCD is not set
CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y
 
#
# Platform Glue Layer
#
# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010_GLUE is not set
CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS_GLUE=y
# CONFIG_USB_MUSB_AM35X_GLUE is not set
# CONFIG_USB_MUSB_DAVINCI is not set
# CONFIG_USB_MUSB_DA8XX is not set
# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010 is not set
CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=y
# CONFIG_USB_MUSB_AM35X is not set
# CONFIG_USB_MUSB_TI81XX is not set
# CONFIG_USB_MUSB_BLACKFIN is not set
# CONFIG_USB_MUSB_UX500 is not set
# CONFIG_USB_MUSB_HOST is not set
# CONFIG_USB_MUSB_PERIPHERAL is not set
CONFIG_USB_MUSB_OTG=y
CONFIG_USB_GADGET_MUSB_HDRC=y
CONFIG_USB_MUSB_HDRC_HCD=y
# CONFIG_MUSB_PIO_ONLY is not set
CONFIG_USB_INVENTRA_DMA_HW=y
# CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA_HW is not set
# CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA_HW is not set
CONFIG_USB_INVENTRA_DMA=y
CONFIG_MUSB_USE_SYSTEM_DMA_WORKAROUND=y
# CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA is not set
# CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA is not set
# CONFIG_USB_TUSB_OMAP_DMA is not set
# CONFIG_USB_MUSB_DEBUG is not set
 
#
# USB Device Class drivers
#
# CONFIG_USB_ACM is not set
# CONFIG_USB_PRINTER is not set
# CONFIG_USB_WDM is not set
# CONFIG_USB_TMC is not set
 
#
# NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
#
 
#
# also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
#
CONFIG_USB_STORAGE=y
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set
# CONFIG_USB_UAS is not set
# CONFIG_USB_LIBUSUAL is not set
 
#
# USB Imaging devices
#
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
 
#
# USB port drivers
#
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
 
#
# USB Miscellaneous drivers
#
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_ADUTUX is not set
# CONFIG_USB_SEVSEG is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_LED is not set
# CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
# CONFIG_USB_CYTHERM is not set
# CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
# CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
# CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
# CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
# CONFIG_USB_LD is not set
# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
# CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
# CONFIG_USB_TEST is not set
# CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
# CONFIG_USB_YUREX is not set
CONFIG_USB_GADGET=y
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set
CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2
CONFIG_USB_GADGET_SELECTED=y
# CONFIG_USB_GADGET_OMAP is not set
# CONFIG_USB_GADGET_R8A66597 is not set
# CONFIG_USB_GADGET_M66592 is not set
# CONFIG_USB_GADGET_DUMMY_HCD is not set
CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED=y
# CONFIG_USB_ZERO is not set
# CONFIG_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_USB_ETH is not set
# CONFIG_USB_GADGETFS is not set
# CONFIG_USB_FUNCTIONFS is not set
# CONFIG_USB_FILE_STORAGE is not set
# CONFIG_USB_MASS_STORAGE is not set
# CONFIG_USB_G_SERIAL is not set
# CONFIG_USB_MIDI_GADGET is not set
# CONFIG_USB_G_PRINTER is not set
CONFIG_USB_ANDROID=y
# CONFIG_USB_ANDROID_ACM is not set
CONFIG_USB_ANDROID_ADB=y
CONFIG_USB_ANDROID_MASS_STORAGE=y
# CONFIG_USB_ANDROID_MTP is not set
# CONFIG_USB_ANDROID_RNDIS is not set
# CONFIG_USB_CDC_COMPOSITE is not set
# CONFIG_USB_G_MULTI is not set
# CONFIG_USB_G_HID is not set
# CONFIG_USB_G_DBGP is not set
# CONFIG_USB_G_WEBCAM is not set
 
#
# OTG and related infrastructure
#
CONFIG_USB_OTG_UTILS=y
# CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set
# CONFIG_ISP1301_OMAP is not set
# CONFIG_USB_ULPI is not set
CONFIG_TWL4030_USB=y
# CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set
CONFIG_MMC=y
# CONFIG_MMC_DEBUG is not set
# CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME is not set
# CONFIG_MMC_EMBEDDED_SDIO is not set
# CONFIG_MMC_PARANOID_SD_INIT is not set
 
#
# MMC/SD/SDIO Card Drivers
#
CONFIG_MMC_BLOCK=y
CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=8
CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y
# CONFIG_MMC_BLOCK_DEFERRED_RESUME is not set
CONFIG_SDIO_UART=y
# CONFIG_MMC_TEST is not set
 
#
# MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
#
# CONFIG_MMC_SDHCI is not set
CONFIG_MMC_OMAP=y
CONFIG_MMC_OMAP_HS=y
# CONFIG_MMC_SPI is not set
# CONFIG_MMC_USHC is not set
# CONFIG_MEMSTICK is not set
# CONFIG_NEW_LEDS is not set
CONFIG_SWITCH=y
# CONFIG_SWITCH_GPIO is not set
# CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"
# CONFIG_RTC_DEBUG is not set
 
#
# RTC interfaces
#
CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
# CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
CONFIG_RTC_INTF_ALARM=y
CONFIG_RTC_INTF_ALARM_DEV=y
# CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
 
#
# I2C RTC drivers
#
# CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set
CONFIG_RTC_DRV_TWL4030=y
# CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set
# CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set
 
#
# SPI RTC drivers
#
# CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS3234 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set
 
#
# Platform RTC drivers
#
# CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set
 
#
# on-CPU RTC drivers
#
# CONFIG_DMADEVICES is not set
# CONFIG_AUXDISPLAY is not set
# CONFIG_UIO is not set
CONFIG_STAGING=y
# CONFIG_STAGING_EXCLUDE_BUILD is not set
# CONFIG_VIDEO_CPIA is not set
# CONFIG_USB_IP_COMMON is not set
# CONFIG_ECHO is not set
# CONFIG_BRCM80211 is not set
# CONFIG_RT2870 is not set
# CONFIG_COMEDI is not set
# CONFIG_ASUS_OLED is not set
# CONFIG_R8712U is not set
# CONFIG_TRANZPORT is not set
 
#
# Android
#
CONFIG_ANDROID=y
CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC=y
CONFIG_ANDROID_LOGGER=y
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE=y
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ENABLE_VERBOSE=y
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ERROR_CORRECTION=y
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ERROR_CORRECTION_DATA_SIZE=128
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ERROR_CORRECTION_ECC_SIZE=16
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ERROR_CORRECTION_SYMBOL_SIZE=8
CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_ERROR_CORRECTION_POLYNOMIAL=0x11d
# CONFIG_ANDROID_RAM_CONSOLE_EARLY_INIT is not set
CONFIG_ANDROID_TIMED_OUTPUT=y
CONFIG_ANDROID_TIMED_GPIO=y
CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER=y
# CONFIG_POHMELFS is not set
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
# CONFIG_LINE6_USB is not set
# CONFIG_VT6656 is not set
# CONFIG_FB_UDL is not set
# CONFIG_IIO is not set
# CONFIG_ZRAM is not set
# CONFIG_BATMAN_ADV is not set
# CONFIG_FB_SM7XX is not set
 
#
# Texas Instruments shared transport line discipline
#
# CONFIG_ADIS16255 is not set
# CONFIG_SMB_FS is not set
# CONFIG_EASYCAP is not set
# CONFIG_TIDSPBRIDGE is not set
# CONFIG_WESTBRIDGE is not set
CONFIG_WESTBRIDGE_HAL_SELECTED=y
CONFIG_MACH_OMAP3_WESTBRIDGE_AST_PNAND_HAL=y
# CONFIG_MACH_NO_WESTBRIDGE is not set
# CONFIG_ATH6K_LEGACY is not set
# CONFIG_USB_ENESTORAGE is not set
# CONFIG_BCM_WIMAX is not set
# CONFIG_FT1000 is not set
 
#
# Speakup console speech
#
# CONFIG_SPEAKUP is not set
 
#
# File systems
#
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_DEFAULTS_TO_ORDERED=y
# CONFIG_EXT3_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT4_FS is not set
CONFIG_JBD=y
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_GFS2_FS is not set
# CONFIG_OCFS2_FS is not set
# CONFIG_BTRFS_FS is not set
# CONFIG_NILFS2_FS is not set
CONFIG_FILE_LOCKING=y
CONFIG_FSNOTIFY=y
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_FANOTIFY is not set
CONFIG_QUOTA=y
# CONFIG_QUOTA_NETLINK_INTERFACE is not set
CONFIG_PRINT_QUOTA_WARNING=y
# CONFIG_QUOTA_DEBUG is not set
CONFIG_QUOTA_TREE=y
# CONFIG_QFMT_V1 is not set
CONFIG_QFMT_V2=y
CONFIG_QUOTACTL=y
# CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
# CONFIG_FUSE_FS is not set
 
#
# Caches
#
# CONFIG_FSCACHE is not set
 
#
# CD-ROM/DVD Filesystems
#
# CONFIG_ISO9660_FS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
 
#
# DOS/FAT/NT Filesystems
#
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
# CONFIG_NTFS_FS is not set
 
#
# Pseudo filesystems
#
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
# CONFIG_CONFIGFS_FS is not set
CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_ECRYPT_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_YAFFS_FS is not set
CONFIG_JFFS2_FS=y
CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
# CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIFY is not set
CONFIG_JFFS2_SUMMARY=y
CONFIG_JFFS2_FS_XATTR=y
CONFIG_JFFS2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_JFFS2_FS_SECURITY=y
CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS=y
CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
CONFIG_JFFS2_LZO=y
CONFIG_JFFS2_RTIME=y
CONFIG_JFFS2_RUBIN=y
# CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE is not set
CONFIG_JFFS2_CMODE_PRIORITY=y
# CONFIG_JFFS2_CMODE_SIZE is not set
# CONFIG_JFFS2_CMODE_FAVOURLZO is not set
# CONFIG_LOGFS is not set
CONFIG_CRAMFS=y
# CONFIG_SQUASHFS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_OMFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS is not set
 
#
# Partition Types
#
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
# CONFIG_ACORN_PARTITION is not set
# CONFIG_OSF_PARTITION is not set
# CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set
# CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
# CONFIG_MAC_PARTITION is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set
# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set
# CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set
# CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL is not set
# CONFIG_LDM_PARTITION is not set
# CONFIG_SGI_PARTITION is not set
# CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set
# CONFIG_SUN_PARTITION is not set
# CONFIG_KARMA_PARTITION is not set
# CONFIG_EFI_PARTITION is not set
# CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
# CONFIG_NLS_ASCII is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
# CONFIG_NLS_UTF8 is not set
# CONFIG_DLM is not set
 
#
# Kernel hacking
#
# CONFIG_PRINTK_TIME is not set
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
CONFIG_FRAME_WARN=1024
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
# CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set
# CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
CONFIG_DEBUG_FS=y
# CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
# CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
# CONFIG_HARDLOCKUP_DETECTOR is not set
CONFIG_BKL=y
# CONFIG_SPARSE_RCU_POINTER is not set
CONFIG_STACKTRACE=y
CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
# CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set
CONFIG_FRAME_POINTER=y
# CONFIG_LKDTM is not set
# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL_CHECK is not set
CONFIG_NOP_TRACER=y
CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
CONFIG_RING_BUFFER=y
CONFIG_EVENT_TRACING=y
CONFIG_CONTEXT_SWITCH_TRACER=y
CONFIG_RING_BUFFER_ALLOW_SWAP=y
CONFIG_TRACING=y
CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
CONFIG_FTRACE=y
# CONFIG_FUNCTION_TRACER is not set
# CONFIG_IRQSOFF_TRACER is not set
# CONFIG_SCHED_TRACER is not set
# CONFIG_ENABLE_DEFAULT_TRACERS is not set
CONFIG_BRANCH_PROFILE_NONE=y
# CONFIG_PROFILE_ANNOTATED_BRANCHES is not set
# CONFIG_PROFILE_ALL_BRANCHES is not set
# CONFIG_STACK_TRACER is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE is not set
CONFIG_KPROBE_EVENT=y
# CONFIG_RING_BUFFER_BENCHMARK is not set
# CONFIG_DYNAMIC_DEBUG is not set
# CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST is not set
# CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
# CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set
# CONFIG_ARM_UNWIND is not set
# CONFIG_DEBUG_USER is not set
# CONFIG_OC_ETM is not set
 
#
# Security options
#
CONFIG_KEYS=y
# CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYS is not set
# CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT is not set
CONFIG_SECURITY=y
# CONFIG_SECURITYFS is not set
# CONFIG_SECURITY_NETWORK is not set
# CONFIG_SECURITY_PATH is not set
# CONFIG_SECURITY_TOMOYO is not set
# CONFIG_SECURITY_APPARMOR is not set
# CONFIG_IMA is not set
CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
CONFIG_DEFAULT_SECURITY=""
CONFIG_CRYPTO=y
 
#
# Crypto core or helper
#
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
CONFIG_CRYPTO_PCOMP2=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y
# CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set
# CONFIG_CRYPTO_NULL is not set
CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y
# CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
# CONFIG_CRYPTO_AUTHENC is not set
# CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
 
#
# Authenticated Encryption with Associated Data
#
# CONFIG_CRYPTO_CCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_GCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set
 
#
# Block modes
#
CONFIG_CRYPTO_CBC=y
# CONFIG_CRYPTO_CTR is not set
# CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
# CONFIG_CRYPTO_ECB is not set
# CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
# CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_XTS is not set
 
#
# Hash modes
#
# CONFIG_CRYPTO_HMAC is not set
# CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set
 
#
# Digest
#
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
# CONFIG_CRYPTO_GHASH is not set
# CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
# CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SHA1 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SHA256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set
# CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
# CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
 
#
# Ciphers
#
# CONFIG_CRYPTO_AES is not set
# CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
# CONFIG_CRYPTO_ARC4 is not set
# CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=y
# CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
# CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
# CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
# CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
# CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=y
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_COMMON=y
 
#
# Compression
#
# CONFIG_CRYPTO_DEFLATE is not set
# CONFIG_CRYPTO_ZLIB is not set
# CONFIG_CRYPTO_LZO is not set
 
#
# Random Number Generation
#
# CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
CONFIG_CRYPTO_HW=y
# CONFIG_CRYPTO_DEV_OMAP_SHAM is not set
# CONFIG_CRYPTO_DEV_OMAP_AES is not set
CONFIG_BINARY_PRINTF=y
 
#
# Library routines
#
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_GENERIC_FIND_LAST_BIT=y
CONFIG_CRC_CCITT=y
# CONFIG_CRC16 is not set
# CONFIG_CRC_T10DIF is not set
# CONFIG_CRC_ITU_T is not set
CONFIG_CRC32=y
# CONFIG_CRC7 is not set
CONFIG_LIBCRC32C=y
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
CONFIG_LZO_COMPRESS=y
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y
CONFIG_DECOMPRESS_GZIP=y
CONFIG_REED_SOLOMON=y
CONFIG_REED_SOLOMON_ENC8=y
CONFIG_REED_SOLOMON_DEC8=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
CONFIG_NLATTR=y

Bu ayarları da seçtikten sonra kernel derleme işlemine geçebiliriz. Android 2.3.4 için nasıl kernel derleneceğini bir önceki haftaki yazıyı okuyarak öğrenebilirsiniz.

uImage

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir